Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt

Höganäs och Cortus Energy ingår föravtal

Bild: Cortus
Bild: Cortus
Publicerad av
Tommy Ekholm - 25 feb 2016

Höganäs AB och Cortus Energy AB har skrivit ett föravtal för en fortsättning på projektet Probiostål.

Föravtalet beskriver affärsupplägget i probiostålprojektets nästa skede, där syngas skall ersätta naturgas för Höganäs AB. Föravtalet utgör också grunden för att påbörja utvecklingen av anläggningen till en modulär 6 megawatt WoodRoll redan idag.

Cortus Energy utvecklar och marknadsför WoodRoll-tekniken för förgasning av biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade tekniken kan Cortus Energy erbjuda kostnadseffektiva gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar.

Under 2015 har Höganäs AB och Cortus Energy startat projektering, Basic Engineering, av en anläggning för projektet Probiostål med stöd från Energimyndigheten. Tillsammans har parterna kommit fram till att en ökning av kapaciteten till 6 megawatt syngas och byggandet av en modulär anläggning för en framtida kommersiell drift är den bästa lösningen för projektet. Parterna har nu ingått ett föravtal som beskriver de kommersiella grunderna för syngasleveranser till Höganäs med start 2018. Mot denna bakgrund inleds nu förhandlingar avseende ett kommersiellt avtal, som förväntas ingås under första halvåret 2016.

Annons