Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Häftig finsk debatt om höjda elavgifter

Elnät och kraftledningar i mellersta Finland. Foto: Vattenfall
Elnät och kraftledningar i mellersta Finland. Foto: Vattenfall
Publicerad av
Markku Björkman - 25 feb 2016

Finlands Energimyndighet ska kunna ingripa snabbare än i dagsläget om något företag missbrukar sin position. Frågan har debatterats hett i Finland sedan landets elnät privatiserades och när kraftbolaget Caruna aviserade om saftiga höjningar av konsumentpriserna med upp till 55 procent. Bolaget har motiverat beslutet med sina planer på att göra stora investeringar i nätet.

Kravet på myndighetsingripande framfördes nyligen av riksdagledamoten Kaj Turunen efter att den finländska riksdagens finansutskott diskuterat frågan.

– Vi strävar efter att från början av 2017 ha lagar som gör det möjligt att ingripa mot orimliga prishöjningar, säger Turunen till Vasabladet.

Representanter för bland andra Energimyndigheten och konsumentombudsmannen hördes om Caruna, företaget som anklagas för orimligt höga avgifter, av utskottet nyligen.

– Jag hoppas på att företaget ska förstå att minska höjningarna till 10–15 procent. Nu talas det om 27-procentiga höjningar, men enligt feedbacken ligger de i verkligheten i klassen 45–55 procent, säger Turunen.

Enligt Petri Kuoppamäki, professor vid Aalto-universitetet och Finlands främsta expert inom konkurrensrätt är elöverföringen ett så kallat naturligt monopol, som erbjuder en nödvändig samhällelig nyttighet. Kuoppamäki betonar att regeringens nätprivatisering var ett fel i och med att ett naturligt monopol aldrig bör privatiseras.

Ett naturligt monopol är ett monopol som inte uppstått genom lagstiftning. Inom elnätet uppstod monopolet eftersom det inte skulle vara vettigt eller ekonomiskt möjligt att bygga ett parallellt nät.

Även riksdagsledamöten Jari Myllykoski har lämnat in ett besvär till riksdagens justitieombudsman om Carunas prishöjningar. Han undrar om Energimyndigheten skött sitt övervakande uppdrag ordentligt och vill att ärendet utreds.

Annons