Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Stöd till forskning om spillvärme

Växthus. Foto: MorgueFile
Växthus. Foto: MorgueFile
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 25 feb 2016

Statens Energimyndighet har beviljat Luleå Tekniska Universitet stöd till projektet Green Power som avser att utreda användningen av spillvärme. KnCMiners datacenter i Boden har valts ut att delta i samarbetet och syftet med utredningen är att se över om spillvärmen kan användas till bland annat att värma upp ett tilltänkt närliggande växthus, detta skriver Bodens kommun i ett pressmeddelande.

 Forskningen ska se över om spillvärmen kan användas i ett tänkt närliggande växthus. Boden kan då bli en plats där livsmedel kan produceras året om med hjälp av spillvärme eller spillvärme i kombination med andra energikällor. Det är främst odling av svamp i växthuset som är planerat att undersökas.

För närvarande släpps värmen ut tillsammans med kylluften och fyller i dagsläget inte någon direkt funktion. Boden kommun ser positivt till forskningen.

- Det är ytterligare ett steg i det pågående miljöarbetet i Boden, säger Robert Näslund, Teknisk chef på Boden kommun. Vi jobbar ständigt för en hållbar miljö och om vi kan ta tillvara på spillvärmen är det ett fantastiskt steg i rätt riktning, säger Robert Näslund, chef på tekniska förvaltningen, Bodens kommun i pressmeddelandet.

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...