Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Generellt högre spotpriser i Norden

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 23 feb 2016

Under den gångna veckan så steg spotpriserna generellt i Norden jämfört med veckan innan. I Finland så gick priserna gick ned. Som veckomedel låg spotpriserna i intervallet 19-24 euro/megawattimme. Priserna i Sverige var i genomsnitt 1 euro/megawattimme dyrare i södra Sverige än i norra. Detta enligt Ei:s veckosammanställning.

Priserna på den finansiella marknaden gick svagt uppåt, dock är prisnivån fortsatt låg. Årskontraktet för 2017 stängde under fredagen på 17,4 euro/megawattimme. Priset för nästkommande månad var i genomsnitt 18 euro/megawattimme föregående vecka. Den finansiella marknaden påverkas just nu starkt av temperaturväxlingar på kort sikt och bränsleprisernas utveckling på längre sikt.

I början av veckans så var vädret kallare än normalt och i slutet av veckan så var vädret mildare. Priserna på bränslen utvecklades sidledes bortsett från priset på olja som steg 6 procent.

Ett fel i en turbin gjorde att effekten i Oskarshamn 3 behövde dras ner under veckan. Reaktorn var åter i full produktion på torsdagen. Under förra veckan så annonserade även ägarna av Oskarshamn 1 att reaktorn stängs i juni 2017.

Under onsdagen slutfördes testperioden av den nya överföringen mellan södra Sverige och Litauen, NordBalt. Därefter påbörjades provdriften av linjen. Under perioden läggs kapaciteten ut för handel på spotmarknaden.

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...