Mötesplatsen för dig inom energibranschen, maj, 30 2017
Senaste Nytt

Ei överklagar gasnätsdomar

Foto: Swedegas
Foto: Swedegas
Publicerad av
Tommy Ekholm - 23 feb 2016

Energimarknadsinspektionen har nu överklagat förvaltningsrättens domar om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2015-2018.

– Vi är nöjda över att domstolen gick på vår linje i vissa delar, men vi anser ändå att det finns delar som behöver prövas på nytt och ändras om vi ska få en reglering som är rimlig och hållbar över tid, säger Hanna Abrahamsson, chefsjurist på Ei.

I slutet av år 2014 tog Energimarknadsinspektionen beslut om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2015-2018. Besluten handlade om hur stor totalsumma varje företag får ta ut av sina kunder. Av totalt nio beslut om intäktsramar för gasnätsföretagen överklagades fyra beslut.

I början av februari meddelade förvaltningsrätten sin dom och gav Ei rätt på flera viktiga punkter. Men vad gäller avskrivningstider och delar av kalkylräntan anser Ei att de ligger på en nivå som ger gasnätsföretagen möjlighet att ta ut orimligt höga avgifter av sina kunder. Prövningen av kalkylräntan har också betydelse för elnätsföretagens intäktsramar. Ei har därför överklagat domarna till nästa instans, det vill säga till Kammarrätten i Jönköping.

– Vi anser att bland annat att avskrivningstiden för transmissionsledningar ska vara högst 65 år och inte 90 år. 65 år är också den högsta avskrivningstiden för transmissionsledningar i andra EU-länder. Vi vill också att frågan om kalkylräntan prövas på nytt eftersom förvaltningsrättens metod inte ger en rimlig avkastning, vilket kan leda till orimligt höga priser för kunderna, säger Hanna Abrahamsson.

- Malmöexpressen har hittills varit en succé. Jag tror det är helt rätt att fortsätta bygga liknande linjer och driva dem helt på el. Då får vi en toppmodern lösning till en relativt billig peng som vi dessutom vet passar i Malmö, säger Cristina Glad (L) oppositionsledare i kollektivtrafiknämnden. Foto: Region Skåne
- Malmöexpressen har hittills varit en succé. Jag tror det är helt rätt att fortsätta bygga liknande linjer och driva dem helt på el. Då får vi en toppmodern lösning till en relativt billig peng som vi dessutom vet passar i Malmö, säger Cristina Glad (L) oppositionsledare i kollektivtrafiknämnden. Foto: Region Skåne

Region Skåne: Elbussar istället för spårvagnar i Malmö

Region Skåne vill ha elbussar istället för spårvagnar i Malmö. Alliansens tidigare aviserade linje o...

Annons