Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Ei överklagar gasnätsdomar

Foto: Swedegas
Foto: Swedegas
Publicerad av
Tommy Ekholm - 23 feb 2016

Energimarknadsinspektionen har nu överklagat förvaltningsrättens domar om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2015-2018.

– Vi är nöjda över att domstolen gick på vår linje i vissa delar, men vi anser ändå att det finns delar som behöver prövas på nytt och ändras om vi ska få en reglering som är rimlig och hållbar över tid, säger Hanna Abrahamsson, chefsjurist på Ei.

I slutet av år 2014 tog Energimarknadsinspektionen beslut om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2015-2018. Besluten handlade om hur stor totalsumma varje företag får ta ut av sina kunder. Av totalt nio beslut om intäktsramar för gasnätsföretagen överklagades fyra beslut.

I början av februari meddelade förvaltningsrätten sin dom och gav Ei rätt på flera viktiga punkter. Men vad gäller avskrivningstider och delar av kalkylräntan anser Ei att de ligger på en nivå som ger gasnätsföretagen möjlighet att ta ut orimligt höga avgifter av sina kunder. Prövningen av kalkylräntan har också betydelse för elnätsföretagens intäktsramar. Ei har därför överklagat domarna till nästa instans, det vill säga till Kammarrätten i Jönköping.

– Vi anser att bland annat att avskrivningstiden för transmissionsledningar ska vara högst 65 år och inte 90 år. 65 år är också den högsta avskrivningstiden för transmissionsledningar i andra EU-länder. Vi vill också att frågan om kalkylräntan prövas på nytt eftersom förvaltningsrättens metod inte ger en rimlig avkastning, vilket kan leda till orimligt höga priser för kunderna, säger Hanna Abrahamsson.

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...