Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

ASRE tar hem ytterligare Kina-order

Foto: Soltech Energy
Foto: Soltech Energy
Publicerad av
Tommy Ekholm - 23 feb 2016

Under det tidigare kungjorda femåriga samarbetsavtalet med HeNan Provincial Energy Conservation, installerar Soltechs dotterbolag ASRE nu ytterligare en solenergianläggning på lokalregeringens fastigheter.

Anläggningen är på 3 - 5 megawatt, beroende av takanpassning på utvalda byggnader, och beräknas vara färdigbyggd under andra kvartalet 2016. Solanläggningen beräknas ge årliga intäkter motsvarande cirka 5,25 – 8,74 miljoner kronor, och under anläggningens 20 årliga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 105 -175 miljoner kronor.

Denna anläggning blir den andra som byggs under samarbetsavtalet och den beräknas årligen producera cirka 3 300 000 – 5 500 000 kilowattimmar, beroende av slutlig anläggningsstorlek. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar och investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 30 – 50 miljoner kronor.

Den första anläggningen för produktion av elektricitet på 285 kilowatt som byggdes under samarbetsavtalet driftsattes i februari 2016. 

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...