Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Ökad kundnöjdhet för Fortum Värme

Det nya kraftvärmeverket i Värtan. Foto: Fortum Värme
Det nya kraftvärmeverket i Värtan. Foto: Fortum Värme
Publicerad av
Tommy Ekholm - 22 feb 2016

När Fortum Värme nu publicerar bokslutskommunikén för 2015 så visar det att jämförbart rörelseresultat hamnade på 1 610 miljoner kronor (1 703) och nettoomsättningen sjönk något till 6 175 miljoner kronor (6 512). Under året tecknades 276 kontrakt med nya kunder, kundnöjdheten ökade och flera samarbetsavtal tecknades, till exempel med Norrenergi. 

 

 På grund av det varma vädret och det låga elpriset under året minskade värme- och elförsäljningen. Trots en minskad omsättning bibehölls täckningsbidraget genom positiva effekter av lägre bränslepriser, stor flexibilitet i produktionen, lägre rörliga kostnader och bättre driftnytta.  Under fjolåret ökade kundnöjdheten och under året tecknades 276 kontrakt med nya kunder, motsvarande en volym av fjärrvärme och fjärrkyla på totalt 153 gigawattimmar.  Vidare så fortsatte arbetet med att färdigställa det nya biobränslebaserade kraftvärmeverket i Värtan och anläggningen håller just nu på att tas i drift.  – Det kommer att förse nästan 200 000 hushåll med el och värme från förnybara energikällor, nämligen rester från skogs- och sågverksindustrin. Det blir en viktig pusselbit i vår och våra ägares ambition att minska klimatpåverkan och höja graden av förnybart i hela energisystemet, säger Anders Egelrud, vd för AB Fortum Värme.  Under 2015 tecknade också Fortum Värme och Norrenergi ett omfattande avtal om produktionssamarbete. Vidare har Öppen Fjärrvärme fortsatt att introduceras brett på marknaden. Fortum Värme och internetleverantören Bahnhof har tecknat avtal om storskalig värmeåtervinning från Bahnhofs planerade datahall ”Green Hub” som kommer att bli Stockholms största.  – Öppen fjärrvärme innebär att vi kan ta tillvara värme från till exempel datahallar eller livsmedelsbutiker som annars skulle ha fläktats bort. Det är resurseffektivt och en viktig del av framtidens mer hållbara, och flexibla, energisystem, säger Anders Egelrud.  Under 2015 har Fortum Värme fortsatt, och avslutat, arbetet med att refinansiera sin verksamhet och övergången från ägarfinansiering till självfinansiering fullbordades. Av totalt 8 500 miljoner kronor i obligationer är 2 500 miljoner kronor gröna obligationer och ungefär hälften av den totala finansieringen är att betecknas som grön. Det betyder att finansieringen är villkorad av miljöförbättrande åtgärder. 

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...