Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Lovisaverkets solidifieringsanläggning tas i drift

Foto: Fortum
Foto: Fortum
Publicerad av
Markku Björkman - 22 feb 2016

Fortumägda kraftverket i finska Lovisa beviljades nyligen tillstånd av Finlands strålsäkerhetscentral (STUK) att ta i drift kraftverkets speciella anläggning för att överföra flytande radioaktivt avfall i fast form.

Vid anläggningen solidifieras det flytande avfall som uppstår vid driften och avvecklingen av kärnkraftverket. Avfallet utgörs främst av jonbytarhartser från reningen av kraftverkets processvatten och indunstningsåterstoden från reningen av avloppsvatten. Den automatiserade solidifieringsprocessen styrs från ett eget kontrollrum.

Solidifieringsanläggningen, som är integrerad i kraftverkets drifttillstånd, betraktas som en anläggningsändring. Anläggningen är dock en självständig enhet i en skild byggnad, vilket medförde att STUK:s säkerhetsbedömning var mer omfattande än vanligt. STUK konstaterade att anläggningen ifråga om planering, byggnation och drift är trygg och fyller uppsatta krav. 

Enligt ett pressmeddelande är "Lovisa kraftverks solidifieringsanläggning en pilotanläggning, som är resultatet av Fortums personalinriktade utvecklingsarbete”. Uppstartsfasen inleddes år 2006.

Anläggningen i Lovisa är av typen tryckvattenreaktor. Nettoelektricitetseffekten i båda enheterna 1 och 2 är 496 megawatt el.

– Under provdriften har bland annat olika solidifieringsrecept testats, transportanordningar för jonbytarhartser utvecklats och slutförvaringsbehållaren förbättrats, säger Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas.

Kraftverkets verksamhet har hittills genererat cirka 900 kubikmeter medelaktiva jonbytarhartser och medelaktivt indunstningsavfall som nu kan behandlas.

Målsättningen är att solidifiera allt flytande radioaktivt avfall innan det nuvarande drifttillståndet för kraftverksenheten Lovisa 1 går ut år 2027. När driften vid Lovisa kraftverk upphör kommer det flytande avfall som uppstår vid systemtömningen och nedmonteringen att behandlas vid solidifieringsanläggningen.

– Det flytande avfallet solidifieras med cement och deponeras i kraftverkets slutförvaringsutrymme för driftavfall. De radioaktiva ämnen som finns i avfallet binds effektivt av den eldfasta cementen. Avfallet behandlas i små satser, vilket gör processen säker och lätthanterlig, säger Thomas Buddas. 

Annons