Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Låg andel fossilt bränsle i Helsingborgs fjärrvärme

Foto: Öresundskraft
Foto: Öresundskraft
Publicerad av
Tommy Ekholm - 22 feb 2016

96 procent av den fjärrvärme som Öresundskraft producerade under 2015 kom från restvärme, spill och avfall. Andelen fossil kol, olja och gas uppgick till låga 0,5 procent i Helsingborg och 0,3 procent i Ängelholm.

Siffrorna finns i Öresundskrafts redovisning av fjärrvärmens miljövärden för 2015. Den visar att primärenergifaktorn, PEF, för fjärrvärmen i Helsingborg fortsätter att ligga på en mycket låg nivå: 0,07. I Ängelholm var primärenergifaktorn 0,13. Detta är något lägre än föregående år. Primärenergisiffran anger hur mycket ursprungliga naturresurser som använts för fjärrvärmen. Restavfall och spillvärme ger låga värden och ju lägre desto bättre.

Koldioxidutsläppen för fjärrvärme i Helsingborg ökade något under 2015, från 37 till 39 gram medan den i princip var oförändrad i Ängelholm på 32 gram.

̶  Nästan all produktion av fjärrvärme i Helsingborg och Ängelholm sker med återvunnen energi i form av restvärme, spill och avfall. Jämför vi med senast tillgängliga statistik på riksnivå, från 2014, så innebär det att Helsingborg behåller sin topplacering bland Sveriges tio största kommuner. Det gäller för såväl primärenergifaktor som koldioxidutsläpp per kilowattimme och användning av fossilt bränsle, säger Cecilia Andersson, Öresundskrafts miljösamordnare.

Annons

Annons

Annons