Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Framtidens marknad för elbilar

Olle Johansson, vd på Power Circle, Belan Bahram, åkare och styrelsemedlem Taxi stockholm, Lise Nordin (MP), riksdagsledamot, Rickard Nordin (C), riksdagsledamot. Foto: Sanna Kesselfors
Olle Johansson, vd på Power Circle, Belan Bahram, åkare och styrelsemedlem Taxi stockholm, Lise Nordin (MP), riksdagsledamot, Rickard Nordin (C), riksdagsledamot. Foto: Sanna Kesselfors
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 19 feb 2016

Nyligen anordnade Energimarknaden ett seminarium i syfte att diskutera marknaden för framtidens elbilar samt laddinfrastruktur. Representanter från Regeringen, Energimyndigheten samt marknadsaktörer i drivmedelsbranschen var närvarande.

Seminariet inleddes med att Yvonne Ruwaida, statssekreterare på Miljö- och energidepartementet med ansvar för klimatfrågor, pratade om regeringens ambitioner för en fossilfrifordonsflotta.

Yvonne Ruwaida började med att hänvisa till Miljömålsberedningens långsiktiga ambition om nettonoll år 2050 som nu är fram flyttad till år 2045, och menar att regeringens ambitioner är höga. En frågeställning som man särskilt fokuserat på är ”Hur kan vi få fossilfria Resor och transporter.”

– Man kommer att titta på sektors mål och olika verktyg som ska användas i hopp om att få fram en gemensam syn på sektors mål för den sektor som har störst potential i närtid, både för minskade klimatambitioner men också för nya jobb, säger Yvonne Ruwaida.

Regeringen har vidare gjort en stor satsning på supermiljöbilar där man dels tagit fram det nya förslaget om det system för bonus malus, som införs nästa år, samt dels att rena elbilar får dubbelt så mycket stöd som hybridbilar. Detta för att få igång försäljningen av elbilar ordentligt.

– Vi har höjt energiskatten på drivmedel, vi tror att de är oerhört viktigt att använda ekonomiska verktyg, där är koldioxidskatten och energiskatten på bensin och diesel viktiga, avslutade Yvonne Ruwaida.

Ulf Svahn, vd på Svenska petroleum och biodrivmedelsinstitutet fortsatte därefter med att ge sin kommentar på hur detta påverkar drivmedelsbranschen.

– Det råder inget tvivel om vart vi är på väg. Vi är på väg mot en fossilfri värld. Biodrivmedlen kommer att vara en viktig del i den omställningen. Vi måste energieffektivisera och elen kommer vara en viktig del i den vägen framöver, men om det just sker till 2030 låter jag vara osagt. Bra är att det finns en politisk enhet, sade Ulf Svahn.

Svahn menade att det är farligt att peka ut tekniska lösningar från politisk nivå, då man istället bör jobba med styrmedel som är teknik- och konkurrensneutrala, där ett bra exempel på det är koldioxidskatten.

Efterföljande panelsamtal

Seminariet avslutades med ett panelsamtal där Olle Johansson, vd på Power Circle, Belan Bahram, åkare och styrelsemedlem Taxi stockholm, Lise Nordin (MP), riksdagsledamot samt Rickard Nordin (C), riksdagsledamot, samtalade om vad som krävs för ett stort genombrott för elbilar i Sverige.

– Ett ambitiöst system för bonus malus är förstås en förutsättning och då får man vara tillräckligt ambitiös både i bonussidan och i malussidan. Det måste sponsra att man gör rätt val, då har man kommit långt. Men det krävs även en stor beteendeförändring för att många ska gå över till elbil, sade Olle Johansson.

Annons