Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Borås Energi och Miljö satsar på Sobacken

Bild: Norconsult
Bild: Norconsult
Publicerad av
Tommy Ekholm - 19 feb 2016

Borås Energi och Miljö driver en miljöanläggning på Sobacken, drygt en mil söder om Borås. Anläggningen omfattar i nuläget avfallshantering och biogasproduktion, men ska utökas. Här ska byggas kraftvärmeverk, avloppsreningsverk samt slamrötningsanläggning.

Norconsult har tagit fram förfrågningsunderlag för avloppsrening och slamrötning. – Hela området blir en enhet med samma driftspersonal och det innebär många synergieffekter. Man kommer till exempel att använda fjärrvärme och biogas i olika anläggningar, säger Jan-Olof Nilsson på Norconsult, delprojektledare för avloppsreningsverket.

Biogas från slamrötningsanläggningen kan även komma att användas till bussar i Borås kollektivtrafik. Redan i dag drivs stadens kollektivtrafik med biogas från anläggningar som rötar matavfall och avloppsslam.

– Borås Stad arbetar för att bli fossilbränslefritt och energieffektivt. Sobacken Energi- och Miljöcenter är ett stort steg på vägen för att Borås ska bli fritt från fossila bränslen, säger Jan-Olof Nilsson.

 

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...