Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 22 2017
Senaste Nytt

NordBalt in i sista projektfasen

Fartyget som användes vid sjökabelläggningen, Topaz Installer. Foto: ABB
Fartyget som användes vid sjökabelläggningen, Topaz Installer. Foto: ABB
Publicerad av
Tommy Ekholm - 17 feb 2016

Nu har NordBalt, den 45 mil långa undervattenskabeln mellan Sverige och Litauen, gått in i sin sista projektfas. Under en testperiod på två månader ska kabeln köras som om den vore i normal drift. 

NordBalt, som länkar ihop de svenska och litauiska elnäten via Nybro i Sverige och Klaipeda i Litauen, invigdes i slutet av december 2015. Sammanlänkningen säkrar elförsörjningssäkerheten på ömse sidor. Nyligen överförde man för första gången ström via kabeln och i dag gick man in i projektets sista fas, ”Trial Operations”. Det innebär att länken under en testperiod på två månader körs som om den vore i normal drift.

– Ett av Svenska kraftnäts viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar för en fungerande nordisk-baltisk elmarknad och här kommer NordBalt att spela en viktig roll. Men förbindelsen är också viktig för att möjliggöra ett effektivt utnyttjande av produktionsmixen i regionen, säger Marcus Jacobson, huvudansvarig för NordBalt på Svenska kraftnät.

Pöyry har projektlett omriktarstationen i Nybro på uppdrag av Svenska kraftnät som projektleder NordBalt-projektet. Sedan 2009 har Pöyry bland annat även tagit fram de tekniska specifikationerna för kabeln och omriktarstationerna i Nybro och Klaipeda, utvärderat anbuden från underleverantörer, granskat och kvalitetssäkrat design och teknik, övervakat installationen, ansvarat för kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöfrågor samt för delar av granskningen av brandskydd, larm, övervakning och inbrottsskydd.

Annons