Mötesplatsen för dig inom energibranschen, feb, 19 2017
Senaste Nytt

Kraftringen siktar på fossilbränslefri fjärrvärme

Publicerad av
Tommy Ekholm - 17 feb 2016

Kraftringen har nu ersatt den största återstående fossilbränsledrivna anläggningen i sitt fjärrvärmenät, med mer hållbara bränslen. Detta är ett steg mot Kraftringens mål att leverera 100 procent fossilbränslefri fjärrvärme år 2020.

Det är den tidigare delvis fossilbränsleeldade anläggningen Södra verket, i fjärrvärmenätet i Lomma-Lund-Eslöv, som nu stänger sin naturgaspanna till förmån för andra bränslen.

Under hösten 2015 byggde Kraftringen en ny fjärrvärmeledning till Klostergården i Lund. I denna del av nätet finns en värmepump som återvinner värme ur avloppsvatten till fjärrvärmenätet. Kalla vinterdagar har Kraftringen tidigare behövt höja temperaturnivån på den återvunna värmen med hjälp av en naturgaseldad panna. Med den nya ledningen blir gaspannan överflödig, då temperaturhöjningen istället kan göras med fjärrvärmevatten från andra anläggningar.

Nu kommer Kraftringen hämta värme från det övriga nätet vilket innebär värme från det biobränsleeldade Örtoftaverket och geotermisystemet på Värpinge.

– Det här är ett stort och glädjande steg på vår fortsatta resa mot en helt fossilbränslefri värmeproduktion inom Kraftringen år 2020, säger Sylvia Michel, vd Kraftringen.

Kraftringens största fjärrvärmenät sträcker sig från Lomma till Eslöv via Lund och är från hösten 2015 även sammankopplat med näten i Landskrona och Helsingborg.Södra verket ligger på Klostergården i Lund. 

Annons