Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Spotpriserna steg i svenska elområden

Foto: Peter Nijenhuis
Foto: Peter Nijenhuis
Publicerad av
Tommy Ekholm - 16 feb 2016

Under den gångna veckan steg spotpriserna för de svenska elområdena i genomsnitt med 3-8 procent. Veckomedel för priserna låg i intervallet 17,9-19,0 euro/megawattimme. Det skriver Ei i sin veckorapport.

I de svenska elområdena så varierade timpriserna mellan 5,2-39,4 euro/megawattimme under förra veckan. Noteras kan göras att Danmark fick ett antal timmar med negativa priser, som lägst - 2,7 euro/megawattimme.

Priserna både på korta och långa terminer sjönk. Nästkommande år handlades för 16,7 euro/megawattimme som veckomedel vilket var en minskning med 6 procent. En av anledningarna är det låga koldioxid som just nu noteras. Under vecka 6 blev priset som veckomedel 4,9 euro/EUA, vilket nästan är en halvering jämfört med årsskiftet. Även priserna på kol, olja och gas är låga vilket också bidrar till de sjunkande terminspriserna.

Under veckan så var tillgängligheten i kärnkraften fortsatt hög och motsvarar 92 procent i Sverige, där Ringhals 2 är i revision.

Annons