Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Japan avvecklar tre kärnreaktorer

Kärnkraftverket Tsugura i Japan. Foto: JAPC
Kärnkraftverket Tsugura i Japan. Foto: JAPC
Publicerad av
Markku Björkman - 16 feb 2016

Planer för nedmontering av tre kärnkraftenheter i japanska Fukui-regionen har lämnats in till landets kärnkraftmyndighet, NRA, för godkännande. Reaktorerna 1 och 2 i Mihama och reaktor 1 i Tsugura-anläggningen var bland de totalt fem reaktorer som officiellt togs ur drift i april 2015.

Kansai Electric Power Company och Japan Atomic Power Company (JAPC) tillkännagav den 12 februari 2016 att de lämnat in sin avvecklingsplan för de tre enheterna. Planen, som innehåller ett tidsschema, redogör för nedmontering av anläggningen och utrustning som kommer till användning under arbetet.

JAPC räknar med att det tar minst 24 år att avveckla Tsuruga 1, som är en 341 megawatts kokvattenreaktor. Rektorn startades 1970 och den är en av Japans äldsta kärnreaktorer. Avvecklingen och edmonteringen genomförs i tre etapper.Den första etappen tar cirka nio år och kommer att bland annat förbereda reaktorns nedmontering, inklusive avlägsnandet av allt bränsle. Den andra etappen, då reaktorn och annan viktig utrustning nedmonteras, varar också nio år. Den tredje etappen, då reaktorbyggnaden rivs, tar ungefär sex år.

Enligt bolaget kommer 20 600 ton fast avfall att genereras under avvecklingen av Tsuruga 1. Detta kommer att innehålla cirka 40 ton högaktivt avfall, 1 990 ton medelaktivt avfall och 10 760 ton av lågaktivt avfall. Det återstående avfallet behöver inte behandlas som radioaktivt avfall.

Samtidigt meddelade företaget Kansai att det kommer att ta runt 30 år för att avveckla Mihama 1 med en kapacitet på 340 megawatt och Mihama 2 med kapacitet på 500 megawatt. Båda kärnreaktorerna har varit i drift sedan 1970.

Annons