Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Inte aktuellt med europeisk kärnkraftavveckling

Kärnkraftverk i EU. Foto: EU-kommissionen
Kärnkraftverk i EU. Foto: EU-kommissionen
Publicerad av
Markku Björkman - 16 feb 2016

EU är inte berett för avveckling av kärnkraftverk. Det hävdar en marknadsanalys som har utarbetats inom ramen av EU:s Nuclear Illustrative Power Program och som kommer att offentliggöras av Europeiska unionens kommissionär Miguel Arias Cañete.

Huvudorsaken är finansiell. Enligt programmet saknas nödvändiga medel för en omfattande avveckling. Därför ser EU-kommissionen inget slut på kärnkraften i Europa.

Dokumentet, som finns att läsa på tysk nättidningen Spiegel Online, är en sammafattning av kärnkraftens status och ställning inom EU. Analysen omfattar de närmaste åren. EU-kommissionen förväntar sig att de totala kostnaderna för en avveckling av kärnkraften uppgår till 268 miljarder euro, av vilka 126 miljarder står för demonteringen av kärnreaktorer och 142 miljarder för slutförvaring av kärnavfall. Kärnkraftsföretagens totala reserver uppgår däremot endast till 150 miljarder euro. Dessutom skulle företagen behöva investera i de befintliga anläggningarnas säkerhet med ytterligare 50 miljarder euro, enligt rapporten.

Enligt kommissionen finns det ingen kärnkraftsavveckling i sikte i EU. EU-kommissionen förutspår att antalet kärnkraftverk minskar något fram till 2025, för att återigen öka från och med år 2030. Sedan kan även löptiderna för några reaktorer förlängas och nya kärnkraftverk byggas. För närvarande finns nukleära projekt på planeringsstadium i 14 länder.

Enligt rapporten finns det för närvarande 131 kärnkraftverk fördelade över 14 av 28 medlemsstater i EU. Dessa anläggningar har en total kapacitet på 121 gigawatt. 89 reaktorer är avstängda, men hittills har endast tre tyska reaktorer nedmonterats fullständigt.

Annons