Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Elbilar kan skada viktiga jordbakterier

Elbilar skulle kunna hjälpa till att minska utsläppen av växthusgaser, men en del elbilsbatterier innehåller material som kan skada viktiga bakterier i jorden. Foto: RGBStock.com
Elbilar skulle kunna hjälpa till att minska utsläppen av växthusgaser, men en del elbilsbatterier innehåller material som kan skada viktiga bakterier i jorden. Foto: RGBStock.com
Publicerad av
Alarik Haglund - 15 feb 2016

Elbilarnas växande popularitet skulle kunna hjälpa till att minska utsläppen av växthusgaser, men de är inte helt miljövänliga. Till exempel kan elbilarnas batterier orsaka problem. I en ny studie rapporterar amerikanska forskare att kemiska föreningar som används mer och mer i litiumjonbatterier är giftiga för en typ av bakterier som lever i jorden och som är viktiga för miljön.

Enligt en rapport från International Energy Agency uppskattas det 2020 finnas omkring 20 miljoner elbilar på vägarna. Var och en av dessa bilar kommer sannolikt att innehålla mer än 37 kilo nanoskaliga katodmaterial, vilka kan inkludera en klass av kemiska föreningar som kallas för litiumnickelmangankoboltoxider. Dessa högpresterande och billiga material blir allt vanligare vid storskalig produktion av batterier till elbilar, men vi känner inte till mycket om deras toxicitet.

Robert J. Hamers och Christy L. Haynes har tillsammans med sina kollegor studerat vilka effekter föreningarna har på bakterien Shewanella oneidensis MR-1, som hjälper till att ta hand om tungmetaller i naturen. Forskarna kunde konstatera att en av föreningarna delvis löses upp under förhållanden som liknar förhållandena på en soptipp och frigör joner av litium, nickel och kobolt. Eftersom nickel- och koboltjoner dramatiskt försämrar den studerade bakteriens tillväxt menar forskarna att man bör fokusera på att designa föreningar som minimerar utsläppen av giftiga joner utan att deras positiva egenskaper går förlorade.

 

Annons