Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Klimatvägg bromsar sprickbildning

I Eons kraftverksdamm Storfinnforsen i Ramsele byggs en ny klimatvägg för att bromsa sprickbildning i betongen på dammens forssi
I Eons kraftverksdamm Storfinnforsen i Ramsele byggs en ny klimatvägg för att bromsa sprickbildning i betongen på dammens forssi
Publicerad av
Annika Wihlborg - 15 feb 2016

I februari 2016 färdigställs en ny klimatvägg på 19 000 kvadratmeter vid Sveriges största kraftverksdamm, Storfinnforsens vattenkraftsdamm. Dammen, som stod klar 1954, förlänger sin livslängd med uppskattningsvis 100 år när den nya klimatväggen är på plats.

Storfinnforsen ägs av Eon, som här producerar drygt 120 megawatt i princip dygnet runt. Trots att vattenkraftsdammen omgärdas av tålig och slitstark betong har den utsatts för ett mycket stort slitage och stora temperaturvariationer på utsidan eftersom betongen agerar skiljevägg mellan luft och vatten. Den första klimatväggen som dämpade temperaturvariationerna i Storfinnforsen byggdes på 1990-talet. Den klimatvägg som nu byggs är dock en mer långsiktig och komplett lösning som säkrar Storfinnforsens drift i uppskattningsvis hundra år.

Spillvärme tillvaratas via värmeväxlare Klimatväggen fungerar som en temperaturutjämnande barriär av sandwichpanel som resulterar i ett stabilt tempererat klimat på de båda dammarna, såväl på vatten- som på luftsidan. Dessutom installeras en energilösning som innebär att spillvärmen från kraftproduktionen återvinns via värmeväxlare.

– Installerad effekt på vår nya energilösning blir drygt 500 kilowatt. Förutom att vi löser uppvärmningsfrågan på ett miljövänligt sätt, räknar vi med att det i längden blir ekonomiskt fördelaktigt, säger Jonas Andrén, projektledare på Eon.

Bättre isolerförmåga och högre brandklass Klimatväggen och dess stålkonstruktion är placerad på en betongsockel. Sockelns övre nivå ska klara det så kallade tiotusenårsflödet, alltså den högsta bedömda nivån på forssidan med alla dammluckor öppna. Klimatväggen på Storfinnforsens vattenkraftsdamm beräknas stå klar i slutet av februari 2016. Samma typ av klimatvägg installeras även på Eons vattenkraftverk i Ramsele.

– Klimatväggen är nu klar till nittio procent. Den nya klimatväggen har isolering av stenull och är mer än dubbelt så tjock som den gamla. Den har bättre isolerförmåga och högre brandklass.  Vi valde sandwichpanel eftersom det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt att bygga, säger Jonas Andrén.