Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt

De tre största nätbolagen tar ut de högsta avgifterna

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 15 feb 2016

De tre största elnätbolagen har höjt priserna för en vanlig småhusägare med 20 procent sedan 2010, visar en ny undersökning av Villaägarna. Mindre, lokala, nätbolag har höjt med 15 procent under samma period.  De stora bolagen är i snitt 2 500 kronor dyrare per år.

Prisskillnaden mellan små och stora elnätbolag har vuxit. År 2010 var de stora bolagen i snitt 1 800 kronor dyrare.

– Trots att de stora bolagen har stordriftsfördelar är de dyrare för kunderna, eftersom deras ägare kräver högre avkastning, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Vattenfall, Eon Elnät och Ellevio (tidigare Fortum) ligger högre i pris under hela perioden och står för de största avgiftshöjningarna.

– Det saknas ett ordentligt konsumentskydd, eftersom prisregleringen på marknaden för elnät mer eller mindre har havererat. Elnätbolagens höga vinster står inte i proportion till den låga risk de tar. Villaägarna kräver att regeringen uppdrar åt Energimarknadsinspektionen att utforma en mer rimlig prismodell, säger Jakob Eliasson.

Annons