Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Kina publicerar nukleär vitbok

Qinshans kärnkraftverk producerar elektricitet i Qinshan i kustnära länet Haiyan i östra kinesiska provinsen Zhejiang . Anläggni
Qinshans kärnkraftverk producerar elektricitet i Qinshan i kustnära länet Haiyan i östra kinesiska provinsen Zhejiang . Anläggni
Publicerad av
Markku Björkman - 11 feb 2016

Nyligen publicerades Kinas första vitbok om nukleära nödsituationer. Den kinesiska vitboken innehåller uppgifter om kärnkraftpolitik och åtgärder som syftar till att säkerställa kärnkraftsäkerheten och dess utveckling i landet. I vitboken anges dessutom att Kina ”fortsätter konsekvent att ge högsta prioritet för kärnsäkerhet i form av fredlig användning av kärnenergi”. 

Bland de nya åtgärderna, som nämns i dokumentet, finns grundandet av en speciell räddningstjänst med 300 anställda för att kunna hantera allvarliga kärnkraftsolyckor och samarbeta med internationella räddningsteam.  Dessutom planeras åtta nya nationella tekniska supportcenter. 

Huvuddelen av Kinas energiförsörjning kommer idag från kolkraft, och kärnkraften ses som det främsta sättet att begränsa landets utsläpp av växthusgaser.

I slutet av oktober 2015 hade Kina 27 kärnkraftsreaktorer i drift. Dessa reaktorer hade en total installerad kapacitet på 25,5 gigawatt. För närvarande byggs ytterligare 25 enheter. Enligt planerna skall den totala kapaciteten ökas till 58 gigawatt fram till 2020.

Annons