Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Snabbare utflöde på Långströmmens kraftverk

På Långströmmens vattenkraftverk byggs ett extra utskov som ger snabbare utflöde. Foto: Fortum
På Långströmmens vattenkraftverk byggs ett extra utskov som ger snabbare utflöde. Foto: Fortum
Publicerad av
Annika Wihlborg - 11 feb 2016

En extra dammlucka med en femhundra meter lång kanal som leder bort vattnet ska säkra Långströmmens vattenkraftverk i Ljusnan i Härjedalen från översvämningar i samband med höga vattenflöden. Den nya dammluckan gör att dammen kan tappas av femtio procent snabbare vid exempelvis issmältning i kombination med stora regnmängder.

I dagsläget har Långströmmens vattenkraftverk, som är ett av Fortums största vattenkraftverk i Härjedalen, 1 utskov med tre luckor. Det nya utskovet blir vattenkraftverkets fjärde lucka.

Dammluckan, som börjar monteras i mars 2017, är arton meter bred och sju meter hög. Nya utskovet ger dammen en ytterligare lucka som gör att den står betydligt bättre rustad i samband med höga vattenflöden. Det rör sig om en säkerhetshöjande åtgärd som gör att Fortum, som äger Långströmmens Vattenkraftverk, kan följa de nationella riktlinjerna angående hur dammar bör säkras för att inte orsaka fara eller störningar i samband med höga vattenflöden. 

Anpassning till framtida klimatförändringar NCC utsågs till totalentreprenör för projektet, som även omfattar förstärkning av jorddammarna, vallarna som dämmer upp vattnet från älven ovanför kraftverket. NCC ska spränga och gräva fram en 500 meter lång kanal som leder bort vatten från det nya utskovet.

–Vi genomför den här säkerhetsåtgärden av flera skäl. Självklart för att svara upp till de nationella riktlinjerna, men även för att anpassa vattenkraftverket till framtida klimatförändringar med ökade nederbördsmängder och högre vattenflöden, säger Kjell Nilsson, projektledare på Fortum.

Projektet färdigställs i september 2018 I samband med att den fjärde dammluckan anläggs grävs även en ny 20 kilovolts kraftmatningsledning ner i jorden. Den tidigare kraftmatningsledningen var luftbaserad och den nedgrävda ledningen bidrar till att stärka redundansen och göra kraftmatningen mindre väderkänslig på Långströmmens Vattenkraftverk. Samtidigt installeras nya reservkraftsgeneratorer.

–Generalentreprenören NCC inledde sitt bergschaktsarbete i september i år. I mars 2016 räknar vi med att de påbörjar betongarbetena i projektet och i september 2018 ska hela projektet vara klart. Ett skäl till att projekttiden drar ut något på tiden är att förstärkningen av jorddammarna tar uppehåll på vintrarna, säger Kjell Nilsson.