Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 22 2017
Senaste Nytt

Milt väder håller spotpriserna nere

Foto: Peter Nijenhuis
Foto: Peter Nijenhuis
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 10 feb 2016

 

Enligt energimarknadsinspektionen steg spotpriset en aning vecka 5 jämfört med veckan innan. I Sverige låg medelvärdet på 17,57 euro per megawattimme i SE3 och SE4, medan det låg på 17,38 euro per megawattimme för de nordliga prisområdena SE1 och SE2.

 

På den finansiella marknaden sjönk priserna ytterligare. Under fredagen tangerade årskontraktet 2017 den tidigare lägsta noteringen på 17,45 euro per megawattimme. Stängningspriset blev sedan 17,55 euro per megawattimme.

 

Nedgången i priserna på kol och utsläppsrätter var bidragande orsaker till el-terminernas nedgång. Temperaturen under veckan var fortsatt långt över det normala vilket medförde att elanvändningen var för årstiden låg. Användningen steg ändå med cirka 1,7 procent jämfört med föregående vecka. För Sverige innebar veckobalansen en nettoexport från Sverige på 476 gigawattimmar. Tillgängligheten i kärnkraften är fortsatt hög och motsvarar 91 procent i Sverige där Ringhals 2 är i revision. Fyllnadsgraden i svenska magasin var 56,3 procent i slutet av vecka 4 vilket är i nära normal.

 

Annons