Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Fortum proveldar biokraftvärmeverket i Värtan

Foto: John Hardwick
Foto: John Hardwick
Publicerad av
Tommy Ekholm - 09 feb 2016

Nu tar sig Fortum Värmes nya biokraftvärmeverk i Värtan i Stockholm in i slutskedet av driftsättningen. Den nya pannan har proveldats för första gången. Som bränsle användes flis och inom några dagar når den första ångan turbinen. Detta innebär att kraftvärmeverket är i drift. 

– Nu är vi inne på målrakan och mycket snart kommer vårt nya biokraftvärmeverk förse stockholmarna med el och värme från förnybara bränslen, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.

Det var under 2013 som det nya biokraftvärmeverket började byggas. Värmeverket är ett av de största i världen i sitt slag och kommer årligen att förse cirka 190 000 lägenheter med värme under uppskattningsvis 50 års tid.

– Ju mer väderberoende kraftproduktion vi får in i systemet, desto större efterfrågan på effekt vid kalla och vindstilla dagar får vi. Här har kraftvärmen en stor roll att spela framöver eftersom den är flexibel och vi kan kalibrera hur mycket värme respektive el vi vill producera beroende på efterfrågan, säger Anders Egelrud.

Sedan årsskiftet har två fartyg lastade med flis ankommit Värtan och fliset ligger nu lagrat i bergrummet under biokraftvärmeverket. Nu ankommer också det första tåget med flis. Alla tester av lossnings- och transportutrustningen har enligt Fortum Värme gått som planerat och nu är det alltså dags att elda med flis i den nya pannan.

Kraftverket kommer att kunna producera 750 gigawattimmar el och 1 700 gigawattimmar värme per år. Bränslet är flis baserat på skogsavfall och rester från sågverksindustrin.

– Det här är ett viktigt steg i utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Stockholm och Europa, säger Anders Egelrud.

Annons