Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Scandinavian Biogas gör investeringar

Bild: Scandinavian Biogas
Bild: Scandinavian Biogas
Publicerad av
Tommy Ekholm - 09 feb 2016

Scandinavian Biogas har tecknat avtal med Biokraft AS och TrønderEnergi att uppföra en biogasanläggning för flytande biogas. Bruttoinvesteringen uppgår till omkring 370 miljoner norska kronor med en total produktion om 125 gigawattimmar i första steget, och 250 gigawattimmar då anläggningen är fullt utbyggd.

Affären innebär att Scandinavian Biogas Fuels International förvärvar drygt 50 procent av aktierna i Biokraft AS, med ett gemensamt ägande om 93 procent tillsammans med norska TrønderEnergi AS.

– Förvärvet av aktier i Biokraft AS och byggnationen av en ny anläggning för flytande biogas ligger väl i linje med vår långsiktiga strategi.  2016 kommer Scandinavian Biogas att leverera 300 gigawattimmar biogas till marknaden. Med anläggningen i Trondheim kommer vi upp i nästan 500 gigawattimmar år 2017 vilket är ett stort steg mot koncernens mål att producera en terawattimme biogas år 2020, säger Matti Vikkula, vd på Scandinavian Biogas.

Den nya biogasanläggningen för flytande biogas kommer att uppföras i anslutning till Norske Skogs pappersbruk i Skogn utanför Trondheim. Byggnationen påbörjades under sommaren 2015 och anläggningen kommer att stå klar för driftsättning efter halvårsskiftet 2017. Biogasproduktionen kommer då huvudsakligen att baseras på restprodukter från fiskindustrin, samt på avloppsströmmar från pappersbruket.

– Trønderenergi är mycket nöjda med att genomföra en gemensam investering i biogasproduktion på Skogn med en ledande industriell partner som Scandinavian Biogas. Med ett sådant industriellt partnerskap kommer vi att kunna ta en ledande roll inom biogasproduktion i Norge, och bidra till att vi närmar oss det hållbara samhället., säger koncernchef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.

Att utöka produktionen med flytande biogas betyder att biogasen blir tillgänglig även för tunga transporter och förbättrar förutsättningarna för aktörer som vill köra helt fossilfritt, och på sikt kan även industri och sjöfart utnyttja biogas i stor omfattning.

Anläggningen ska levereras av svenska Purac AB och blir Nordens största produktionsanläggning för flytande biogas, LBG.

Scandinavian Biogas har finansierat sin investering i Trondheim delvis genom utgivande av en företagsobligation på nordiska marknaden. Projektet finansieras i övrigt av Sparebank 1 SMN och Innovatjon Norge, där EKN har offererat en garanti för betalningsrisken under en del av lånet.

Annons