Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Pålitligare kransystem ger säkrare kärnkraftverk

Sydtyska Würzburg i början av november. Tysk–franska krantillverkaren NKM NOELL Special Cranes GmbH hade samlat några av världens mest kompetenta experter till ett seminarium om olika slags lyftutrustning, som används i kärnkraftverk. Foto: Markku Björkman
Sydtyska Würzburg i början av november. Tysk–franska krantillverkaren NKM NOELL Special Cranes GmbH hade samlat några av världens mest kompetenta experter till ett seminarium om olika slags lyftutrustning, som används i kärnkraftverk. Foto: Markku Björkman
Specialkran för risktransporter ovanför reaktortanken i ett kärnkraftverk. Foto: NKM Noell GmbH, FHS
Specialkran för risktransporter ovanför reaktortanken i ett kärnkraftverk. Foto: NKM Noell GmbH, FHS
Publicerad av
Markku Björkman - 08 feb 2016

Lyftkranar av varierande slag används världen över inom arbetsområden som kräver ytterst säkra lyft och riskfria transporter. Ett sådant speciellt industriellt område är kärnkraftverk. Utgångspunkten är att utsläpp av radioaktiva ämnen måste undvikas, oavsett vad som händer på kärnkraftverket. Krantillverkaren NKM NOELL Special Cranes GmbH (NNSC) hade samlat några av världens mest kompetenta experter på seminarium om lyftutrustning till sydtyska Würzburg i början av november.

Ett åttiotal deltagare från tio länder, däribland operatörer, myndigheter, tillverkare av lyftutrustning och konsulter från Europa och även från Asien var närvarande på det mycket välorganiserade seminariet.  Seminariets fokus riktades mot EU-normer och de varierande regelverk som finns mellan olika länder.

För övrigt handlade presentationerna om specialkranarnas roll i leverans och modernisering av kärnkraftverk, installation av fjärrstyrda kranar, uppgradering från analog till digital manövrering, övergång från reläer till mikroprocessorer. Dessutom presenterades ett par teknologiskt intressanta schweiziska moderniseringar av äldre kraftverk och flera nya servicekoncept från företaget REEL- Group/NNSC.

Historiska anor

NKM NOELL Special Cranes GmbH tillhandahåller alla typer av säkerhetslösningar för specialkranar. Företaget producerar även hanteringsutrustning för aluminium och kärnkraftsindustrin, men också för andra branscher över hela världen.

Företagets ursprungliga historia går tillbaka till början av 1800-talet. I början av år 2002 ombildades det dock till ett europeiskt samriskföretag genom en fusion mellan holländska NKM (Nederlandse Kraanbouw Maatschappij) som är en del av den franska REEL-gruppen och det ursprungliga NKM Noell, specialkranföretaget i Würzburg.

Bolaget, som sedan 2002 är en del av den franska REEL-gruppen i Lyon, har levererat drygt 1 000 kranar till kärnkraftverk i hela världen. Med filialer i Holland och i Frankrike och dotterbolag i Kina och Ryssland har företaget cirka 350 anställda. Globalt har REEL-gruppen har cirka 1 900 anställda.

Sammelsurium av normer

De flesta presentationerna under seminariet handlade om den uppsjö av nationella normer och standarder som gäller kranar i kärntekniska anläggningar med deras speciella krav på säkerhet. En tappad last kan innebära att radioaktivt ämne läcker ut eller att någon säkerhetsutrustning förstörs. Under seminariet blev det uppenbart att skapandet av en enhetlig norm inom ramen för ISO eller CEN är nödvändigt. Idag finns det exempelvis ett överflöd av standarder som berör enbart svängkranar.

En annan fråga som diskuterades på seminariet var kranregler i fråga om seismiska risker. För att kunna ta reda på vilka risker en jordbävning kan orsaka har simulerade studier gjorts med hjälp av noggranna analyser och sannolikhetsberäkningar. I dessa studier har metoder tagits fram för att identifiera kritiska delar och förlopp som är viktiga vid kontroll och kvalitetssäkring.

En rad presentatörer berättade om de grundläggande skillnader som förekommer mellan olika normer.  Regelverk som används i kärnkraftverk utgår ifrån de industristandarder som används för konventionella lyftkranar.

En blandning av standarder skapar huvudbry inte minst hos kärnkraftoperatörer. En rad länder har dessutom egna nationella regler.

Beteckningar för olika nationella regler för kransystem i kärnkraftverk:

USA: NRC-NUREG, ASME-NOG-1

Sverige: SSM – SSMFS

Schweiz: ENSI – ENSI riktlinjer (även KTA)

Finland: STUK-YVL (Dessutom, EN normen och KTA eller ASME-NOG)

Tyskland: BMUB – ACTS, KTA

Seminariets arrangör NKM Noell Special Cranes GmbH har lång erfarenhet av internationella normer och kranstandarder, som exempelvis DIN-ISO, EN, YVL, KTA, ASME-NOG-1, EDF-normer och GUS-tandard.

Specialkranar för ITER

Representanten för NNSC berättade om REEL-gruppens deltagande med företagets lyftutrustning i montering av ITER, som är en experimentell anläggning för forskning kring fusionsenergi. ITER är projekterat av ett flertal länder (EU, Japan, Ryssland, Kina, USA, Sydkorea, Indien). Fusionsanläggningen beräknas stå färdig i Cadarache i Frankrike. Reaktorn kommer att vara en cylinderformad, 24 meter hög och 30 meter bred konstruktion, en så kallad tokamak. När det gäller senaste uppgifter om tidtabellen för byggandet av ITER, se www.iter.org.

Under ledning av tysk- franska NKM NOELL Special Cranes, som del av den franska REEL-gruppen, deltar konsortiet i monteringen av experimentreaktor ITER:s olika sektioner med hjälp av några av världens tyngsta och starkaste lyftkranar. ITER:s två 750-tonskranar med 49 meters spännvidd har en kombinerad lyftkapacitet på 1 500 ton.

Byggkranarna ska arbeta i tandem för att med millimeterprecision kunna montera ihop tokamakens olika delar. Till sin hjälp har de ytterligare två 50-tonskranar.

Kranarna har placerats så att de ska kunna både montera ihop och sedan även demontera tokamaken. Kranarna måste också kunna inrymmas i två byggnader, montagebyggnaden och tokamakbyggnaden.

REEL-gruppen kommer också leverera tunga transportkranar med en kapacitet på 120 ton, försedda med ett lyftsäkerhetssystem, som uppfyller tyska KTA-standarden (högsta säkerhetsnivå).

Den 10 september 2015 förändrades ITER:s silhuett dramatiskt. Under en 15 timmar lång process lyftes det 800 ton tunga taket på den enormt höga tokamakbyggnaden. För övrigt används det i ITER standardkran med en kapacitet på 25 ton och speciellt anpassade kran med en kapacitet på 40 ton.

Kranmodernisering på rekordtid

Sedan ett antal år har schweiziska myndigheter haft för avsikt att stänga landets äldsta kärnkraftverk, som innehåller några av världens äldsta kärnreaktorer. Istället beslutade de schweiziska kraftverksoperatörerna nyligen om att modernisera kransystemet vid kärnkraftverken i Beznau, Mühleberg och Gösgen.

Specialkranföretaget NKM Noell GmbH stod för leveransen av det nya kransystemet. Företaget utarbetade även faktasammanställningen som krävdes för seismiska och andra beräkningar. Företaget tillverkade och installerade nya kransystem för dessa kärnkraftverk på rekordtid.

Samarbetet mellan operatören, tillverkaren, flera kontrollorgan och Mühlebergs kraftverksledning var mycket bra enligt kärnkraftverkets projektledare. Moderniseringen genomfördes inom en kort tidsperiod, vilket enligt honom, var möjligt endast på grund av ett perfekt samarbete.

Dessutom upplystes det om att seismiska beräkningar utgjorde en särskilt stor utmaning under projektet. Till slut utfördes beräkningarna framgångsrikt och med Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate, ENSI:s godkännande. Installation av kransystemet kunde slutföras en månad tidigare än planerat.

Det moderniserade kransystemet kommer att behövas efter att båda kraftverken har avstängts, vilket kommer att ske inom 5 till 8 år. Därefter demonteras reaktorbyggnaderna, ett arbete som beräknas pågå stegvis ytterligare ett par decennier. Därmed kommer det att finnas fortsatt behov av driftsäkra specialkranar.

 

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...