Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

”Elkonsumenterna blir prosumenter”

Bo Normark på Power Circle talade om elektricitetens roll i energisystemet. Foto: Sanna Kesselfors
Bo Normark på Power Circle talade om elektricitetens roll i energisystemet. Foto: Sanna Kesselfors
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 08 feb 2016

Nyligen så höll samverkansprogrammet, E2B2 sin årskonferens i Stockholm. Det bjöds bland annat på presentationer av forskningsresultat inom hållbara energisystem samt inom effektivare energianvändning i byggsektorn.

Två av punkterna på dagordningen handlade om smarta elnät- och framtidens prosumenter, samt energi- och materialflöden ur ett livscykelperspektiv.

Bo Normark på Power Circle talade om elektricitetens roll i energisystemet samt vilka faktorer som kommer att påverka elnätet och det framtida elsystemet.

– Elanvändningen kommer att öka, vi får mer förnybar elproduktion samtidigt som man elektrifierar mer. Samtidigt blir den mer effektiviserad vilket innebär att nettoeffekten i Sverige blir ungefär den samma. Konsumenterna blir prosumenter, vilket redan håller på att ske. Några spådomar är att vindkraft blir något billigare, vänta inga tekniksprång. Solenergi, batteri och led blir mycket billigare, tekniksprång är sannolika. Batteriutvecklingen kommer att innebära ett genombrott av elektrifiering av fordon där batterilager i hus kommer att bli en självklarhet, säger Bo Normark.

Normark menar att enligt EU:s första utlägg om energimålen för år 2050, var tanken att utvecklingen av elen skulle gå från 20 procent av energianvändningen och öka till 25 procent, vilket var innan man började tänka förnybart. I det nya förslaget har man tagit in mer förnybarenergi i beräkningen vilket innebär att elanvändningen kan gå upp till 40 procent av energianvändningen. Enligt Nordmark så ligger Sverige idag på 36 procent, vilket betyder att Sverige i form av energisystem befinner sig ungefär där Europa ska vara år 2050 vilket visar att koppling mellan elanvändning samt hållbart och förnybart bidrar mycket till utvecklingen.

Därefter presenterades en enkätstudie som Chalmers tillsammans med Tengbom och HSB Living Lab gjort som visar på ombyggnad av flerbostadslägenheter samt vilken miljöpåverkan de materialflöden som drivs av inre ombyggnader har där man har arbetat med frågeställningen ”Vad händer efter man har byggt och hur ser påverkan ut under livstiden”.

– Dels så kan vi konstatera att Större ytor ger en större möjlighet till behovsanpassning som uppskattas väldigt mycket av de boende. Flera som har svarat på enkäten och i intervjuer tyckte lägenheten var fantastisk för det gick att bygga om den och att det var därför det valde att köpa den, något som är intressant att tänka på. Ökad flexibilitet kan faktiskt, beroende på hur man ser på det, om det handlar om tillägg, bli hållbart i längden än om man tar bort, säger Cecilia Holmström, arkitekt och strategisk rådgivare för bostadsfrågor, Tengbom.

I studien har man tittat på ombyggningar och renoveringar av bostadsrätter i relativt nybyggda bostadsrättföreningar, fyra stycken i Göteborg och ett i Stockholm. Totalt ingick 465 hushåll med 68 procent svarsfrekvens av enkäten som var i form av ja och nej frågor.

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...