Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 22 2017
Senaste Nytt

Nya villkor ska bättre skydda kärnkraftverk mot angrepp

Bild: SKB
Bild: SKB
Publicerad av
Tommy Ekholm - 05 feb 2016

Strålsäkerhetsmyndigheten har fattat beslut om nya tillståndsvillkor för Sveriges kärnkraftverk och det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab). Villkoren utvecklar det fysiska skyddet. Bland annat ska kärnkraftverkens skyddsvakter utrustas med vapen och området bevakas och kontrolleras med hjälp av hundar.

I samband med Strålsäkerhetsmyndighetens översyn och revidering av myndighetens föreskrifter och allmänna råd om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar har behovet av utökade tillståndsvillkor för det fysiska skyddet uppmärksammats.

Nya villkor som införs är att kärnkraftverken ska ha beväpnade skyddsvakter. Dessutom ställs krav på att närområdet återkommande under dygnet ska bevakas och kontrolleras av beväpnad skyddsvakt och bevakningshund.

Sedan tidigare är alla kärnkraftverk skyddsobjekt och har flygförbudszoner ovanför verken. Det har dock inte varit ett formellt tillståndskrav, men blir det nu.

Villkoren om skyddsobjekt och flygförbud gäller omedelbart. Kraven på beväpning och bevakningshundar börjar gälla den 4 februari 2017.

Det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) omfattas av kravet på skyddsobjekt, men inte övriga krav.

Annons