Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

ABB tar hem amerikansk HVDC-order

Foto: ABB
Foto: ABB
Publicerad av
Tommy Ekholm - 04 feb 2016

ABB har tagit emot en beställning värd cirka 130 miljoner USD från elkooperativet Great River Energy för att uppgradera en befintlig HVDC-förbindelse i USA.

HVDC-överföringssystemet på ± 400 kilovolt utgör en viktig länk för att överföra 1 000 megawatt ström mellan Underwood, North Dakota och Buffalo, Minnesota, ett avstånd på 700 kilometer. 

Som en del i projektet ska ABB uppgradera och förlänga livslängden för omriktarventilerna, kylsystem och kontroll- och skyddssystem, detta levereras från ABB i Ludvika, samt annan relaterad utrustning i omriktarstationerna. Förutom att modernisera HVDC-systemet hjälper uppgraderingen även till att förbättra elnätets tillförlitlighet och effektivitet. ABB har genomfört liknande lyckade HVDC-uppgraderingar i hela USA under de senaste åren.

Det nuvarande HVDC-systemet levererades ursprungligen 1978 av ABB. 2002 uppgraderade ABB kontroll- och skyddssystemet till det avancerade, helt digitala MACH-systemet.

– Uppgraderingen förlänger livstiden och förbättrar tillförlitligheten för den här viktiga överföringslänken, och hjälper därigenom till att säkra strömförsörjningen för konsumenterna i regionen, säger Claudio Facchin, vd för ABB:s Power Grids-division.  

Great River Energy är ett ledande elproduktions- och överförings kooperativ den amerikanska delstaten Minnesota. Det är delstatens näst största elbolag baserat på produktionskapacitet, och det femte största produktions- och överföringskooperativet i USA med avseende på tillgångar. Det levererar elektricitet till ca 660 000 bostäder, företag och bondgårdar. 

Annons