Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

USA investerar i nästa generations kärnreaktorer

Företaget Southern Company Services reaktordesign Molten Chloride Fast Reactor är en saltsmältareaktor. Illustration: US Department of Energy
Företaget Southern Company Services reaktordesign Molten Chloride Fast Reactor är en saltsmältareaktor. Illustration: US Department of Energy
Publicerad av
Alarik Haglund - 02 feb 2016

Kärnkraften står idag för nästan 20 procent av all energi som produceras i USA och mer än 60 procent av landets koldioxidfria energiproduktion. Som en del i en nationell satsning med målsättningen att producera mer koldioxidfri energi har det amerikanska energidepartementet nu beslutat att under flera år dela ut totalt upp till 80 miljoner dollar till två företag för att hjälpa dem designa, bygga och driva nästa generations kärnreaktorer.

- För att säkerställa att kärnkraft förblir en viktig del av den amerikanska energiproduktionen långt in i framtiden är det av yttersta vikt att vi investerar i denna teknik idag. Partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn för att utveckla avancerad kärnkraftskapacitet kommer att göra det möjligt för kärnkraft med låga koldioxidutsläpp att driva USA i många år framöver, säger den amerikanske energiministern Ernest Moniz.

Det första av de två företagen är X-energy, som tillsammans med BWX Technology, Oregon State University, Teledyne-Brown Engineering, SGL Group, Idaho National Laboratory och Oak Ridge National Laboratory arbetar med att lösa utmaningar när det gäller design och bränsleutveckling för Xe-100 Pebble Bed Advanced Reactor. Reaktorn, som räknas till fjärde generationens kärnreaktorer, har de mest avancerade säkerhetsfunktionerna, samtidigt som den är mindre än traditionella kärnreaktorer. Detta skulle till exempel kunna göra det möjligt för reaktorer av den här typen att användas i tätbefolkade områden utan att säkerheten äventyras.

Det andra företaget är Southern Company Services. I samarbete med TerraPower, Electric Power Research Institute, Vanderbilt University och Oak Ridge National Laboratory utvecklar de saltsmältareaktorn Molten Chloride Fast Reactor, som också är en fjärde generationens kärnreaktor med de mest avancerade säkerhetsfunktionerna.

Med det amerikanska energidepartementets hjälp planeras de båda avancerade reaktordesignerna kunna demonstreras omkring 2035.

Annons