Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Jönköping Energi gör förbättringar inom fjärrvärmeproduktionen

Torsvik kraftvärmeverk. Foto: Anders Arvidsson
Torsvik kraftvärmeverk. Foto: Anders Arvidsson
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 02 feb 2016

Jönköping Energi har under 2015 gjort satsningar på fjärrvärmeproduktionen, något som resulterat i förbättringar för klimatet. Mycket tack vare det nya kraftvärmeverket som eldas med biobränsle som är restprodukter från skogen.

– Vi jobbar målinriktat i den dagliga planeringen för att hela tiden använda förnybar eller återvunnen energi så långt det är möjligt, säger Lars Svensson som är driftchef på Kraftvärmeverket Torsvik.

Svensk Fjärrvärme har utformat en modell för hur man ska värdera miljöpåverkan av energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme, något som Jönköping Energi använder sig av för att beräkna fjärrvärmens miljöprestanda. Värdena kommer att presenteras på Svensk Fjärrvärmes hemsida under året

- Det känns jättebra att kunna redovisa dessa siffror som visar att vårt fossila utsläpp har minskat. Extra roligt är det eftersom vår produktion stadigt har ökat de senaste 10 åren, säger Margareta Karsberg som är miljöchef på Jönköping Energi.

Under våren kommer Jönköping Energi att lägga fram klimatbokslutet för 2015 som kommer redovisa vart klimatpåverkan finns, hur den har förändrats under åren och framtida åtgärder för att minska klimatpåverkan ytterligare.

Totalt använder vi nu 96 procent förnybara eller återvunna bränslen till vår produktion av fjärrvärme.

Annons