Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Svenska kraftnät vill bygga kraftledning i Tingsryd

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 01 feb 2016

Regeringen har beslutat att bevilja Svenska Kraftnät förundersökningstillstånd för att undersöka markförhållande för en planerad 400 kilovolts kraftledning i Tingsryds kommun.

Beslutet berör markägare som tidigare överklagat Länsstyrelsens beslut om förundersökning. Södra och LRF vänder sig emot beslutet då den konsekvensanalys som nu görs inte ännu är avslutad.

Svenska Kraftnät försökte i höstas få medgivande från markägarna för markundersökningar. Flertalet motsade sig detta och Svenska Kraftnät vände sig därför till länsstyrelsen för tillstånd, som godkände detta. Länsstyrelsens beslut överklagades sedan till regeringen av 90 markägare i Tingsryd.

Den planerade 400 kilovoltsledningen mellan Ekhyddan i Oskarshamn till Hemsjö vid Olofström berör närmare 1000 markägare. Södra, LRF, berörda kommuner och markägare har motsatt sig luftledning och istället har man förordat marksnål teknik som nedgrävd kabel eller samordning av olika alternativ för att undvika omfattande markintrång.

- Det är djupt olyckligt att regeringen tar beslut om förundersökning i ett skede där överklagandeprocesserna fortfarande pågår i övriga kommuner och län. Samtidigt har det varit samfälld kritik från markägare, Södra, LRF, och kommuner att konsekvenser för till exempel jord- och skogsbruket, boende- och naturmiljöer och kommunal planering överhuvudtaget inte analyserats, säger Lena Ek, ordförande i Södra.

Södra, LRF och kommunerna har gemensamt beställt en samhällsekonomisk konsekvensanalys av konsultföretaget Pöyry. Resultatet av den kommer att presenteras under februari. En stor del av kritiken bottnar i att markägare och boende utmed planerade sträckningar inte tycker att deras oro och förslag tagits på allvar, särskilt när det finns andra alternativ.

- Analysen beräknas vara klar under februari. Det uppdraget har varit känt även i myndighetskretsar och det hade varit rimligt att regeringen avvaktat analysen med tanke på hur stora mänskliga och ekonomiska värden som står på spel för människor i bygden, säger Lena Ek. 

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...