Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Hög andel biogas består

Foto: Fordonsgas i Sverige
Foto: Fordonsgas i Sverige
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 29 jan 2016

Andelen biogas i den sålda fordonsgasen låg förra året på över 70 procent. En historiskt hög nivå enligt Energigas Sveriges prognos över försäljningen för 2015. Leveranserna av fordonsgas i hela Sverige uppgick till ca 124 000 ton, motsvarande 1,6 Terawattimmar. En marginell ökning jämfört med 2014.

Den höga andelen biogas består, vilket visar att den gröna omställningen är fullt möjlig. Samtidigt visar vår prognos för 2015 att försäljningen av fordonsgas nu stagnerar och ligger på ungefär samma nivå som 2014. Fler nya politiska incitament måste nu till så att fler väljer gasbil och får upp försäljningen igen, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Under de senaste 15 åren har marknaden för fordonsgas vuxit år för år och hela sju nya tankställen öppnades på den svenska marknaden under 2015, något som innebärhoppfullhet. Försäljningen av miljöbilar och nya gasbilar har dock minskat och står numera för knappt sju procent av de nyregistrerade miljöbilarna.

Regeringen tillsätter utredning

För att förändra detta har regeringen tillsatt en utredning som ska väcka förslag om ett bonus-malus-system, detta för att andelen miljöanpassade fordon ska öka.

Att bonus-malus-systemet blir kraftfullt är oerhört viktigt. Med rätt kravställning för bonus och hög nivå på malus kan bilköparna stimuleras att välja en miljöbil med låga utsläpp. Systemet måste på ett mycket tydligare sätt berätta för bilköparen att den som väljer gas, el eller etanol gör ett alldeles särskilt bra miljöval, avslutar Mathiasson.

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...