Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 22 2017
Senaste Nytt

ABB levererar styrsystem till Dubais flygplats

Foto: Umair Shaikh
Foto: Umair Shaikh
Publicerad av
Tommy Ekholm - 28 jan 2016

ABB ska uppgradera sitt styrsystem SCADA (supervisory control and data acquisition) för kraftnätet vid Dubais internationella flygplats, världens största flygplats mätt i antal passagerare.

Det uppgraderade systemet omfattar nya centraldatorer samt den senaste versionen av ABB:s nätövervakningssystem. Detta ska anslutas till befintlig utrustning (fjärrterminalenheter, styrenheter för ställverk och distributionspaneler) för att öka tillförlitligheten och effektiviteten i kraftnätet och stödja de stora utbyggnadsplanerna för flygplatsen.

ABB levererade det första SCADA-systemet till flygplatsen i Dubai 2004 och systemet har vuxit femfaldigt sedan dess. Utöver ökad kapacitet och mer avancerade funktioner, inkluderas larm i realtid och bättre händelsehantering.

Som en del av det befintliga systemet finns sensorer för kontinuerlig övervakning och för att skicka detaljerad driftdata i realtid. Detta för att förse driftcentralen med information och beslutsunderlag för att optimera systemdriften.

Dubai International är världens största flygplats mätt i utrikespassagerare, med förbindelser till fler än 260 destinationer. Det är också världens tredje största knutpunkt när det gäller internationell flygfrakt. Under 2014 betjänade flygplatsen mer än 70 miljoner passagerare och hanterade 2,4 miljoner ton frakt.

Ett SCADA-system möjliggör fjärrstyrd övervakning och styrning av system och kan kombineras med system för att samla in data om fältutrustningens status. Dessa datorbaserade system hjälper till att övervaka och styra processer i industriella system, infrastruktur och andra anläggningar och används i applikationer inom kraftöverföring och distribution.

Annons