Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Opcon förvärvar Hotab Biosystem

Foto: Saxlund
Foto: Saxlund
Publicerad av
Tommy Ekholm - 28 jan 2016

Som ett led i Opcons arbete med den strategiska översynen av verksamheten har dotterbolaget Saxlund International förvärvat Hotab Biosystem AB från dess moderbolag Hotab Bio Energy AB, som därefter begärts i konkurs.

Köpeskillingen uppgår till cirka 1 miljoner kronor före kostnader. I samband med förvärvet har Saxlund även förvärvat vissa tillgångar från moderbolaget. Opcon planerar inte att Saxlund International ska kvarstå som hundraprocentig ägare utan avser ta in andra externa ägare i bolaget.

Hotab Biosystem AB är inriktad på eftermarknad och har 18 anställda med verksamhet i Kristianstad. Omsättningen för 2014 uppgick till cirka 40 miljoner kronor med ett positivt nettoresultat om 1,5 miljoner kronor. Såväl omsättning som resultat förväntas under 2015 bli något sämre.

– Hotab är ett välkänt varumärke med en omfattande installerad bas i framför allt Sverige och Norge. Bolaget har i vissa marknadsavsnitt varit en allvarlig konkurrent till Saxlund men har framför allt en produktportfölj som kompletterar vår. Vi har tidigare sagt att den svenska bioenergimarknaden är i behov av konsolidering. Vi ser det här som ett steg i den riktningen, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

Annons