Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 22 2017
Senaste Nytt

Ei utreder efterfrågeflexibilitet

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 27 jan 2016

Ei har av regeringen fått i uppdrag att utreda vilka förutsättningar och hinder det finns för olika elkunder att öka den samhällsekonomiska effektiviteten på elmarknaden genom ökad efterfrågeflexibilitet.

Efterfrågeflexibilitet innebär att elkunden förändrar sitt förbrukningsmönster efter att ha fått signal från elsystemet eller elmarknaden. Det kan till exempel vara prissignaler som gör en kund mer benägen att flytta sin förbrukning till en tid på dygnet då elen är billigare.

Regeringsuppdraget handlar om att Ei ska föreslå åtgärder inom elhandel och nättariffer för att ge olika aktörer incitament att agera och stimulera efterfrågeflexibiliteten. En ökad efterfrågeflexibilitet skulle kunna bidra till att situationer när brist på el uppstår i systemet kan undvikas och att toppkapacitet kan ersättas vilket i förlängningen kan innebära minskad användning av produktion med negativ miljöpåverkan

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast 3 oktober 2016. 

Annons