Mötesplatsen för dig inom energibranschen, feb, 27 2017
Senaste Nytt

ASRE tar hem order i Kina

Foto: David Goerig
Foto: David Goerig
Publicerad av
Tommy Ekholm - 25 jan 2016

ASRE installerar en solenergianläggning på 0,8 megawatt på Zheijang Sci-Tech University i Hangzhou. Anläggningen beräknas generera årliga intäkter för ASRE motsvarande cirka 1,45 miljoner kornor. 

Under anläggningens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 29 miljoner kronor.

Installationen planeras i två steg om 400 kilowatt vardera, med det första steget under första kvartalet av 2016 och det andra senare under årets lopp. Anläggningen beräknas årligen producera cirka 880 000 kilowattimmar och kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar. Investeringen i anläggningen, som fortsätter att ägas av ASRE, uppgår till cirka 10,3 miljoner kronor.

Annons