Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Bravida ingår samarbete med KTH

Adnan Ploskic. Foto: Bravida
Adnan Ploskic. Foto: Bravida
Publicerad av
Tommy Ekholm - 21 jan 2016

Bravida ser en ökad efterfrågan på klimatsmarta tekniska lösningar och tar nu ett steg framåt för att bidra till en hållbar klimatutveckling. Ett samarbete inleds nu mellan Kungliga tekniska högskolan och Bravida.

Samtidigt anställer Bravida Adnan Ploskić, teknisk doktor, som har specialiserat sig inom lågtemperatursystem vid KTH:s avdelning för strömnings- och klimatteknik.

– Våra kunder och samhället i stort ställer allt högre krav på tekniska lösningar som minimerar den negativa klimatpåverkan. Det krävs en installatör som både kan installera och underhålla lösningarna för maximal utväxling. Genom en ökad kompetens inom området kan vi erbjuda ännu bättre energismarta lösningar, säger Magnus Hamerslag, chef verksamhetsutveckling på Bravida.  Ett samarbete mellan Bravida och KTH:s avdelning för strömnings- och klimatteknik har inletts där båda parter ska samverka kring forskning och utvecklingsfrågor inom framförallt lågtempererad uppvärmning. Samarbetet är en långsiktig satsning för att öka kompetensen i installationsbranschen och för att skapa mer tillämpningsbar forskning som snabbare omsätts till produktion och kommer till nytta för Bravidas kunder och av samhället.  Adnan kommer utveckla Bravidas tjänsteutbud och aktivt delta i kundprojekt och serviceuppdrag. Dessutom kommer han bedriva forskning och utbildning i det inledda samarbetet inom strömnings- och klimatteknik på KTH till 50 procent.  – Tidigare har jag visat att värmeavgivningen från befintliga radiatorsystem kan förbättras avsevärt genom en väl genomtänkt kombinering av radiatorer och byggnaders tilluftssystem. Det medför både energibesparingar och bättre inomhusklimat. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Svenska byggbranschens utvecklingsfond kommer vi att fortsätta utforska lågtemperaturradiatorsystemens potential. Målet är att minska energianvändningen med tio procent i hus utrustade med radiatorsystem vilket kommer medföra både lägre uppvärmningskostnader för kunden och en minskad klimatpåverkan, säger Adnan Ploskić.  Adnan har arbetat på KTH sedan 2008, där han doktorerade mellan åren 2008-2013. Adnan har tidigare skrivit en doktorsavhandling inom tekniska lösningar för lågtempererad uppvärmning. 

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...