Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Utmaningar för framtidens elproducenter

Reaktorerna vid de svenska kärnkraftverken togs i drift på 1970- och 1980-talet och för att de ska kunna drivas säkert i 50 till 60 år menar Alexander Lindqvist från Vattenfall att det krävs en del stora beslut. Foto: Vattenfall/Annika Örnborg
Reaktorerna vid de svenska kärnkraftverken togs i drift på 1970- och 1980-talet och för att de ska kunna drivas säkert i 50 till 60 år menar Alexander Lindqvist från Vattenfall att det krävs en del stora beslut. Foto: Vattenfall/Annika Örnborg
Christian Haeger från Ramböll diskuterade under Kärnteknik 2015 olika utmaningar för elkraftsystemets framtid, med eller utan kärnkraft. Foto: Christian Haeger
Christian Haeger från Ramböll diskuterade under Kärnteknik 2015 olika utmaningar för elkraftsystemets framtid, med eller utan kärnkraft. Foto: Christian Haeger
Publicerad av
Alarik Haglund - 20 jan 2016

Under Inspecta-seminariet Kärnteknik 2015 behandlades under den andra dagen bland annat underhåll, inspektion och långtidsdrift av kärnkraftverk. I samband med detta tog man upp några av de utmaningar som väntar framtidens elproducenter.

Christian Haeger från Danska Ramböll, som är ett ledande ingenjörsföretag med över 13 000 experter i stora delar av världen, diskuterade utmaningar för elkraftsystemets framtid, med eller utan kärnkraft. Under sitt föredrag pekade han bland annat på ett antal stora utmaningar med att ersätta kärnkraften med annat.

För det första menar Christian Haeger att omställningen till förnybar elproduktion framtvingar en överkapacitet, eftersom vi måste bygga nytt innan vi stänger ner, vilket leder till prisfall som innebär att nyinvesteringar inte blir lönsamma.

- Det är en situation vi är inne i just nu med mycket låga elpriser, säger Christian Haeger.

För det andra säger Christian Haeger att det inte är ett problem att ta bort de fyra reaktorer som planeras att avvecklas och som står för 25 procent av kärnkraftens produktion. Däremot menar han att det leder till problem om vi försöker ersätta all kärnkraft med vindkraft, eftersom vi då får ett extremt system med många timmar överskottsproduktion och många timmar med effektbrist. Han påpekar emellertid att detta enligt dagens planer inte kommer att ske helt och håller förrän 2045.

- Effektbristen får vi täcka med till exempel gaskraft, medan konsekvensen av överskottsproduktionen kommer att vara negativa priser, berättar Christian Haeger.

Han menar därför att förlorarna blir de som äger eller investerar i elkraftproduktion och att vinnarna på kort sikt är kunderna, det vill säga företag och konsumenter.

- I framtiden lär vi behöva någon form av effektmarknad som säkerställer att vi har el även när det inte blåser eller solen skiner. Omfattningen på denna beror på om vi har kvar någon kärnkraft eller inte, tillägger Christian Haeger.

Ett annat problem är enligt Christian Haeger att dagens marknadsmodell inte släpper igenom prisskillnaderna på elmarknaden till konsumenten. Eftersom skatten, som är i ören per kilowattimme istället för procent, är så hög menar han att vi inte märker någon skillnad, vilket resulterar i att vi inte ändrar vårt beteende.

- Just nu är Demand Side Management, eller efterfrågestyrning, mest planer. Kunderna tjänar knappt någonting på att ändra sitt beteende. Men å andra sidan kan både konsumenter och företag just nu fortsätta njuta av de låga elpriserna, säger Christian Haeger.

Alexander Lindqvist från Vattenfall berättade också om både de finansiella och tekniska utmaningarna med en säker långtidsdrift av nordiska kärnkraftverk och det vägskäl som kärnkraftsbranschen står inför.

- Den stora delen av västvärldens kärnkraftsflotta är byggd på 1970- och 1980-talet. För att man ska kunna köra i 50 till 60 år och kanske ännu längre krävs en del stora beslut med begränsade vinster, säger Alexander Lindqvist, som menar att den optimala operativa livslängden för den svenska kärnkraftsflottan måste utvärderas grundligt och kontinuerligt.

 

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...