Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Stora prisskillnader mellan svenska elområden

Publicerad av
Tommy Ekholm - 20 jan 2016

Årets andra vecka visade på stora prisskillnader mellan de svenska elområdena. Det visar veckosammanställningen från Energimarknadsinspektionen.

SE3 och SE4 hade under torsdag samt fredag ett dygnsmedelspotpris som var 115-125 procent högre jämfört med SE1 och SE2. Sveriges högsta timpris noterades under torsdagen mellan klockan 17-18 och låg på 154,9 euro/megawattimme för SE3 och SE4. Under samma timme blev priset för SE1 och SE2 27,3 euro/megawattimme.

De höga priserna under slutet av veckan berodde på att temperaturerna sjönk vilket ledde till en ökad elanvändning. Andra bidragande orsaker var minskad produktion från vindkraften samtidigt som Forsmark 3 togs ur drift för underhåll.

På den finansiella marknaden sjönk priserna under veckan med cirka 5-10 procent jämfört med veckan innan. Terminspriserna för nästkommande månad och kvartal sjönk med 5-6 procent jämfört med veckan innan och handlades för 23,4 euro/megawattimme respektive 16,8 euro/megawattimme som veckomedelpris. Anledningen till detta var prognoser om mildare väder.

Terminspriset för 2017 föll med 10 procent och handlades för 18,6 euro/megawattimme som veckomedelpris. Här var orsakerna bland annat prognoser om fortsatt låga priser på kol, olja och koldioxid.

 

Annons