Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Bångbro Kraft överlåter fyra vattenkraftverk

Åttersta kraftstation. Foto: Bångbro Kraft
Åttersta kraftstation. Foto: Bångbro Kraft
Publicerad av
Tommy Ekholm - 19 jan 2016

Bångbro Kraft överlåter nu de fyra vattenkraftstationerna Husbykvarn, Åshammar, Uhrfors och Åttersta till nya ägare.

– Vi säljer fyra vattenkraftstationer med ambitionen att koncentrera vattenkraftsverksamheten till Jädraån samt att frigöra kapital till investeringar, säger Niclas Reinikainen, vd på Sandviken Energi.

Den 1 januari 2013 upphörde elcertifikatstilldelningen för Bångbro Krafts samtliga kraftstationer. En förnyad elcertifikatstilldelning kan bara fås om betydande förnyelseinvesteringar görs i anläggningarna.

– Kan vi få förnyade elcertifikat så innebär det en extra intäkt utöver elförsäljningen. Det här är en möjlighet vi har som producenter av förnybar el, säger Niclas Reinikainen.

Investeringar för att erhålla elcertifikat kommer sannolikt att göras i en eller flera av bolagets största anläggningar som är Kungsfors, Jädraås och Djupdal, men bolaget tittar också på möjligheten att göra investeringar för att höja kapaciteten i beståndet med de kvarvarande 11 kraftstationerna.

Beslut om försäljningen har tagits i Bångbro Kraft AB:s styrelse, Sandviken Stadshus AB och Sandvikens kommunfullmäktige. Precis som vid en vanlig husförsäljning så har det därefter anordnas visningar av stationerna då samtliga intresserade har fått möjlighet att besöka vattenkraftstationerna.

– De nya ägarna, två privatpersoner, tar över skötseln och driften av stationerna idag, säger Niclas Reinikainen.

Annons