Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 22 2017
Senaste Nytt

IEA sänker efterfrågeprognoser på olja

Foto: Marcus Roos
Foto: Marcus Roos
Publicerad av
Tommy Ekholm - 19 jan 2016

International Energy Agency (IEA) sänker sin prognos för den globala oljeefterfrågan avseende 2015 med 0,1 miljoner fat per dag till 94,5 miljoner fat per dag, vilket skulle innebära en ökning med 1,7 miljoner fat jämfört med året innan.

För 2016 bedöms efterfrågan uppgå till 95,7 miljoner fat per dag, jämfört med prognosen föregående månad på 95,8 miljoner fat per dag, vilket vore en uppgång med 1,2 miljoner fat per dag jämfört med prognosen för 2015.

Det framgår av IEA:s senaste månadsrapport.

"Efter att ha uppnått väldigt hög tillväxt i mitten av förra året, återgår ökningen i den globala oljeefterfrågan till den långsiktiga trenden under 2016. Denna justering inleddes under det fjärde kvartalet 2015 - som förutsågs i de senaste rapporterna - med märkbara inbromsningar i Europa, Japan, USA och Kina", skriver IEA.

Exceptionellt milda temperaturer i december i Japan, USA och Europa tillsammans med svagare ekonomisk sentiment i Kina, Brasilien, Ryssland och andra råvaruberoende länder drog ned efterfrågan under det fjärde kvartalet.

Även sänkta subventioner i Mellanöstern kommer att hämma de kortsiktiga efterfrågeutsikterna på kort sikt.

Utbudet utanför Opec förväntas ha uppgått till 57,6 miljoner fat per dag under 2015, vilket kan jämföras med 56,3 under 2014. Jämfört med förra månaden har prognosen för utbudet under 2015 höjts med 0,1 miljoner fat per dag.

För 2016 har prognosen reviderats upp med 0,2 miljoner fat per dag till 57,0 miljoner fat per dag, innebärande en nedgång på 0,6 miljoner fat mot året innan.

Opecs utbud av råolja sjönk med 90.000 fat per dag under december och uppgick till 32,28 miljoner fat om dagen (inklusive den nya medlemmen Indonesien). Produktionen sjönk från Saudiarabien och Irak samtidigt som produktionen från Iran ökade med 40.000 fat per dag till 2,91 miljoner fat per dag, vilket var den högsta nivån sedan juni 2012.

Oljekartellens produktion ökade därmed med 1,06 miljoner fat per dag i jämförelse med motsvarande tidpunkt föregående år.

Utbudet av råolja utanför Opec sjönk med 650.000 fat per dag till 57,4 miljoner fat i december, vilket var första gången nivån var lägre än året innan sedan september  2012.

Förväntningarna på marknadens efterfrågan på Opecs olja (call on Opec) revideras ned med 300.000 fat per dag till 31,7 miljoner fat per dag avseende 2016, efter justeringar av den förväntade nedgången i utbudet utanför Opec och något svagare efterfrågan.

OECD:s kommersiella oljelager uppgick 2.982 miljoner fat vid slutet av november, vilket nästan var in nivå med månaden innan. Preliminära indikationer för december pekar på en uppgång i lagren med 7,7 miljoner fat.

(SIX News)

Annons