Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Sverige kan få ytterligare elbörs

Publicerad av
Tommy Ekholm - 19 jan 2016

I framtiden kan det bli fler elbörser som är verksamma på den svenska marknaden. Energimarknadsinspektionen har tagit emot ett meddelande från elbörsen EPEX SPOT om att företaget är intresserat av att etablera sig i Sverige. EPEX SPOT är redan verksam i flera länder i Europa.

I och med nya EU-regler som infördes i somras öppnade sig möjligheten för flera elbörser att verka i samma område. Kravet är att elbörsen antingen redan är godkänd i ett annat EU-land eller att elbörsen ansöker direkt om godkännande i det aktuella EU-landet.

Elbörser som godkänts som ”Nominerad elmarknadsoperatör (NEMO)” i ett EU-land har möjlighet att bedriva verksamhet även i andra EU-länder. Ett företag som blivit utsedd till NEMO i ett medlemsland behöver alltså inte söka tillstånd för att bedriva verksamhet i andra länder. Det som krävs är att elbörsen meddelar det aktuella landet att de avser att bedriva elbörsverksamhet där.

För Sveriges räkning är det Ei som tar emot meddelanden samt kontaktuppgifter och liknande till de europeiska elbörser som vill bedriva elbörsverksamhet i Sverige.

Syftet med de nya EU-reglerna är bland annat att öka konkurrensen mellan elbörser i Europa.

Idag är Nord Pool Spot den enda elbörs som är verksam i något av de svenska elområdena. Eftersom lagstiftningen som möjliggör konkurrensutsättning av elbörser är ny, måste Svenska kraftnät nu tillsammans med de andra nordiska transmissionsnätsföretagen arbeta fram en struktur som gör att det rent praktiskt fungerar med fler än en elbörs på marknaden.

– Tillsammans med sin motsvarighet i andra nordiska länder tar nu Svenska kraftnät fram ett förslag på hur arrangemang med fler än en elbörs ska fungera rent praktiskt. Förslaget ska även godkännas av Ei. I praktiken är det först efter att det arbetet är klart och på plats, som nya elbörser kan börja erbjuda handelstjänster till elhandlare som vill handla på den svenska marknaden, säger Johan Leymann, analytiker på Ei:s avdelning marknadsövervakning och internationella frågor.

Ei och övriga tillsynsmyndigheter inom Norden har sedan tidigare beslutat att elbörsverksamhet inte ska bedrivas som reglerade monopol och är positivt inställda till att fler aktörer vill etablera sig i Norden.

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...