Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt

Fortum överklagar till Finlands Högsta domstol

Fortums kärnkraftverk i Lovisa, Finland.
Fortums kärnkraftverk i Lovisa, Finland.
Publicerad av
Tommy Ekholm - 15 jan 2016

Finlands Regionförvaltningsverk i Vasa dömde Fortum att kompensera de fastighetsägare som lider av övergödning i strandvattnet utanför företagets finländska kärnkraftverk i Lovisa. Fortum avser dock att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, skrev tidningen Östnyland nyligen. Ersättningsfrågan är därmed fortfarande ouppklarad.

Fortum vill inte ersätta markägare i Lovisa för övergödning i strandvattnet men medger att kylvattnet från kärnkraftverket på Hästholmen i Lovisa kan ha bidragit till varmare havsvatten. Bolaget anser ändå att sambandet mellan kylvattnet och övergödningens omfattning är oklar. Enligt Fortum har fastighetsägarnas egna åtgärder förvärrat övergödningen.

Enligt tidningen Östnyland har Finlands Regionförvaltningsverket redan för tre år sedan kommit fram till att kylvattnet är orsaken till problemen, skriver. Vasa förvaltningsdomstol dömde Fortum att betala sammanlagt 76 000 euro till 14 fastighetsägare som kompensation. Fortum överklagar beslutet till Finlands Högsta förvaltningsdomstol.

Annons