Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Artificiella löv kan rena vatten

Publicerad av
Simon Matthis - 14 jan 2016

Forskare har i åratal intresserat sig för lövens fotosyntes och möjligheten att ”härma” den processen för att producera vätgas ur vatten och solljus. Med delvis nytt fokus har forskare tagit fram ett membran som efterliknar två av de naturliga processerna i löv – fotosyntes och transpiration – för att utnyttja solljuset för att rena vatten. Tekniken skulle kunna bidra till att lösa vattenbristproblemen, som på sina håll på jorden är stor.

Forskarnas resultat har publicerats i tidskriften ACS Applied Materials & Interfaces.

Det artificiella lövet består av ett tredelat skikt av titandioxid-nanopartiklar, guldnanopartiklar och ett stödjande skikt av anodiserad aluminiumoxid. Membranet renar vatten på två sätt. Genom en fotosyntesliknande process fångar titandioxidskiktet upp solljuset och den därigenom producerade energin driver på nedbrytningen av miljögifter i ett vattenprov. Tester visar att 60 procent av föroreningarna bryts ned efter cirka två timmar i simulerat solljus. Guldskiktet fyller transpirationsfunktionen. Genom solenergi får det vatten att stiga upp till ytan av lövet och avdunsta. Föroreningarna stannar kvar i det artificiella lövet, medan den rena ångan tas tillvara genom kondensering. Den kondenserade ångan blir rent vatten.  

Annons