Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Julgranar ska värma Skellefteå

Foto: Ann Oro
Foto: Ann Oro
Publicerad av
Tommy Ekholm - 13 jan 2016

Nu startar Skellefteå Kraft insamlingen av uttjänta julgranar i centrala Skellefteå. Granarna ska återvinnas och bli till el och värme vid kraftvärmeverket i Hedensbyn.

Graninsamlingen, som har pågått sedan 2008, är en del i Skellefteå Krafts hållbarhetsarbete och genomförs för att visa på den miljönytta som fjärrvärmesystemet bidrar med. Fjärrvärme anses vara en av de viktigaste förklaringarna till att Sverige har lyckats minska koldioxidutsläppen med en femtedel under två decennier.

I Skellefteå Krafts värmeproduktion används främst restprodukter från den lokala skogsindustrin. En gran utan barr ger ungefär 16 kWh vilket motsvarar ungefär att ta en dusch på en halvtimme.

– När vi samlar in julgranar tar vi tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade och kan producera både el och värme. Dessutom minskar vi koldioxidutsläppen med effektivare transporter, säger Fredrik Jonsson, avdelningschef småskalig värme, på Skellefteå Kraft

Graninsamlingen kommer att pågå under två veckor. 

Annons