Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Vattenfall får nytt geografiskt it-stöd för vindkraft

Foto: Vattenfall
Foto: Vattenfall
Publicerad av
Tommy Ekholm - 13 jan 2016

Digitala kartunderlag är viktiga vid planering av vindkraftverk. Vattenfall tillsammans med konsultbolaget Metria implementerar under 2016 en ny digital tjänst i sin verksamhet.

Tjänsten blir en viktig del av det geografiska it-stöd som kommer att ge Vattenfall aktuell och pålitlig information för att kunna fatta beslut vid vindkraftsetablering.

WindGIS är en ny samarbetsplattform med kartan i centrum hos Vattenfalls affärsområde Wind. Olika typer av information, som kartor, miljödata, infrastruktur med mera, samlas ihop och ligger till grund för de beslut som behöver fattas vid vindkraftsetableringar. Den tjänstebaserade lösningen används av projektledare, vindkraftsexperter, GIS-analytiker och externa miljökonsulter, i kontorsmiljö och i fält via mobila gränssnitt.

Tjänsten innehåller funktioner för avancerade geografiska analyser vilket i förlängningen ska kunna göra att etablering av vindkraftverk kan genomföras med mindre miljöpåverkan. Tidigare har karthanteringen skötts av den egna GIS-avdelningen på Vattenfall men nu kommer fler aktörer snabbare kunna ta del av information och själva göra en del av ”kartjobbet”.

– Vindkraft är det snabbast växande energislaget i Europa, och spelar en viktig roll i strävan efter att uppnå EU:s och Vattenfalls klimatmål. För att optimera våra vindkraftparker krävs bland annat precision när de enstaka vindkraftverken placeras ut geografiskt. Införandet av WindGIS kommer att göra det möjligt, säger Erik Grönlund, chef för Development Sverige på Vattenfall Wind.

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...