Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt

Kina förblir världens största producent av kolkraft

Koltransport med fartyg i Kina. Foto: Rob Loftis
Koltransport med fartyg i Kina. Foto: Rob Loftis
Publicerad av
Markku Björkman - 12 jan 2016

Inga nya kolgruvor kommer att få öppna i Kina under de kommande tre åren skriver den statliga nyhetsbyrån Xinhua News Agency. Nyhetsbyrån meddelade också att Kina stänger 1 000 kolgruvor i år. Det är dock flera energiexperter som ifrågasätter huruvida den aviserade stängningen av 1 000 kinesiska kolgruvor verkligen kommer att kunna förverkligas. Nyheten ska ses i ljuset av Kinas beslut ifjol att ge grönt ljus för byggandet av drygt 150 nya kolkraftverk under 2015, samtidigt som importen av kol till Kina minskar.

– I det nya klimatavtalet från Paris behöver Kina inte binda sig till några utsläppsminskningar trots att landet har världens överlägset största utsläpp. Klimatförändringen ses fortfarande som ett mindre hot än miljöproblemen, säger den finländska radions medarbetare i Hongkong, Björn Ådahl.

Kinas officiella kolstatistik har otaliga gånger justerats upp i efterhand. Ganska nyligen uppreviderade Kina sin kolanvändning mycket kraftigt, och det är inte första gången. Med korruption och politiskt tryck ska provinserna visa upp både minskade utsläpp och ökad ekonomisk aktivitet.

Det blir svårt att minska landets kolberoende med anledning av byggandet av drygt nya kolkraftverk under 2015, ett faktum som ofta förbises när det rapporteras om landets förnybara energisatsningar.

Bedömare finner det något osannolikt att Kina stänger av en stor del av sina koltillgångar i ett läge då Kinas ekonomi minskar kraftigt. Dessutom har Kina flera stora kolkraftprojekt på gång i Australien, Pakistan och i flera afrikanska länder. Landet planerar även ett enormt kolkraftverk i Nigeria.

Kinas utsläpp är redan nu dubbelt större än USA:s och tre gånger större än EU-ländernas sammanlagda utsläpp.

– Landets ledning har lovat att utsläppen kulminerar senast år 2030. Det anses nu vara möjligt att de kulminerar några år före det. Fram tills dess fortsätter utsläppen att öka, främst eftersom Kina har så många invånare och ekonomiskt utvecklas i snabb takt, tror Björn Ådahl.

Enligt en rapport från forsknings- och konsultföretaget GlobalData beräknas kolkraften i Kina öka till 1 016 gigawatt 2018 och över 1 367 gigawatt 2025. Det innebär att Kina kommer att fortsätta vara världens största producent av kolkraft. Totalt förutspår GlobalData att Kinas kolkraftskapacitet kommer att öka med 508 gigawatt mellan 2016 och 2025.  

Annons