Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Kärnteknik 2015 Tema: Avveckling

Avvecklingen av de svenska reaktorerna, som Oskarshamn 2, kräver enligt Gunnar Hedin från Westinghouse Electric Sweden noggrann planering. Foto: OKG
Avvecklingen av de svenska reaktorerna, som Oskarshamn 2, kräver enligt Gunnar Hedin från Westinghouse Electric Sweden noggrann planering. Foto: OKG
Gunnar Hedin delade bland annat med sig av erfarenheter från avvecklingen av den spanska reaktorn Zorita. Foto: ENRESA
Gunnar Hedin delade bland annat med sig av erfarenheter från avvecklingen av den spanska reaktorn Zorita. Foto: ENRESA
Publicerad av
Alarik Haglund - 11 jan 2016

Nytt för i år på seminariet Kärnteknik 2015 var ett tema om avveckling av kärntekniska anläggningar, där deltagarna bland annat fick ta del av erfarenheter från avvecklingsprojekt som redan genomförts. Dessutom berättade Esko Tusa hur Fortums produkter avlägsnar radioaktivitet från vatten i Fukushima.

På temat avveckling pratade bland annat Gunnar Hedin från Westinghouse Electric Sweden, som redogjorde för hur det går till när man planerar och implementerar avveckling och rivning av kärnreaktorer.

Erfarenhet av avveckling

Eftersom den situation vi har idag innebär att halva den svenska kärnkraftsflottan inom kort kommer att stängas ner står kärnkraftsbranschen enligt Gunnar Hedin inför utmaningen att bibehålla en säker och effektiv drift av sex reaktorer, samtidigt som de måste avveckla sex reaktorer på ett miljövänligt sätt medan de håller sig inom en fast budget.

Gunnar Hedin påpekar dessutom att avveckling och rivning är en lång och komplicerad process med många olika delmoment, som är beroende av varandra. Totalt uppskattar Gunnar Hedin att avvecklingen av en svensk kokvattenreaktor, från planering till inventering och karakterisering, dekontaminering, nedmontering, avfallshantering, rivning och uppröjning, kostar omkring 2 500 miljoner kronor, exklusive transport och lagring av radioaktivt avfall, och att den tar ungefär sju år att genomföra.

Westinghouse har emellertid tillsammans med samarbetspartnern Studsvik omfattande erfarenhet,  både när det gäller att planera och genomföra avvecklingsprojekt. Som exempel tar Gunnar Hedin reaktorn Zorita i Spanien, där avvecklingen inleddes 2010 och kommer att fortsätta till 2017.

Finsk teknik i Fukushima

Esko Tusa från Fortum medverkade också för att berätta om företagets NURES-teknik, som avlägsnar radionuklider med hjälp av mycket selektiva jonbytare.

Tekniken började användas redan 1991 i Fortums egna kärnkraftverk Loviisa i Finland, men Esko Tusa berättar att den sedan dess även levererats till en rad andra länder världen över.

Efter Fukushima-olyckan uppstod ett behov av att dekontaminera stora mängder radioaktivt saltvatten genom att avlägsna 62 radionuklider. För detta ändamål installerades reningssystemet ALPS (Advanced Liquid Processing System). Det amerikanska företaget EnergySolutions, som designade ALPS, valde enligt Esko Tusa Fortums teknik för avlägsning av cesium och strontium eftersom den konstaterades ge bäst resultat tack vare att NURES-produkterna har en till tre storleksordningar bättre selektivitet än konkurrenterna.

Annons