Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Energibranschens jämställdhet ska analyseras

Foto: Peter Nijenhuis
Foto: Peter Nijenhuis
Publicerad av
Tommy Ekholm - 11 jan 2016

Myndigheten Vinnova påbörjar nu de första nationella analyserna av jämställdhet och andra avgörande faktorer i branscher som är kritiska för svensk innovationskraft. Först ut är energibranschen och kemibranschen.

Analysen av energibranschen görs utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Utöver att insamla data för antal företag, arbetsställen och anställda fokuserar analysarbetet särskilt på jämställdhet, åldersstruktur, utbildningsnivå och härkomst. 

– Analysen blir i det avseendet unik och vägledande för andra framtida analyser av strukturerna inom Sveriges teknikbranscher och kan bli en måttstock, säger Samuel Strömgren, projektledare för analysen av energibranschen hos ECC, Energy Competente Center i Västerås.

ECC har under de senaste tre åren genomfört två större arbetsmarknadsanalyser av energibranschen och järnvägsteknikbranschen tillsammans med Vinnova. Dessa ingår i en serie av analyser med syfte att skapa bättre informationsunderlag för beslutsfattare inom arbetsmarknads- och näringslivsfrågor.

– Vi tror att nya analysen av energibranschen kommer leda till ett fördjupat samtal och en större förståelse för branschstrukturen och att den ska kunna ligga till grund för att öka andelen kvinnor i utbildningar och i vår bransch. Analysen är även viktig för att få en ökad insikt om branschens utveckling och hur det påverkar kompetensförsörjningen, säger Anna Wärmé, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på branschorganisationen Svensk Energi.

Den förra analysen av energibranschen för åren 2007-2011 presenterades 2013. Det var den mest genomgripande hittills och visade att energibranschen var mer än dubbelt så stor som tidigare analyser med 71 000 anställda, och viktigare för Sveriges ekonomi än vad som tidigare hade varit känt.

Nu fördjupas analysen för perioden 2007-2014. Arbetet pågår fram till juni 2016 då en rapport presenteras. I projektgruppen ingår Energimyndigheten, Vinnova, Svensk Energi och ECC.

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...