Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Kyla medför minskade marginaler för elförsörjningen

Foto: Thomas Wiklund
Foto: Thomas Wiklund
Publicerad av
Tommy Ekholm - 08 jan 2016

Med vinterkylan ökar förbrukningen av el. Under torsdagen den 7 januari nåddes vinterns hittills högsta förbrukning på knappt 26 000 megawatt. Det medförde minskade marginaler i landets elförsörjning, konstaterar Svenska kraftnät.

Sveriges elförbrukning korrelerar starkt med kallt väder i de mellersta och södra delarna av landet. Eftersom det kalla vintervädret råder i hela Norden ökar efterfrågan på el också i de grannländer som det svenska kraftsystemet är sammanbundet med.

Effektreserven, som bestående av två oljeeldade kraftverk i Karlshamn på totalt 660 megawatt, gjordes startberedd för att kunna leverera ytterligare effekt till systemet med kort varsel.

– Vid något tillfälle under kvällstoppen på tisdagen använde vi i princip all tillgänglig reglerkraft på den nordiska marknaden. Samtidigt såg vi att prognosen pekade på en ännu högre förbrukning under onsdagen och torsdagen. Därför beslutade vi att göra effektreserven startberedd, säger Erik Ek, driftchef på Svenska kraftnät.

Elproduktionen i Sverige och den tillgängliga importkapaciteten användes fullt ut. Åtta av tio kärnkraftsreaktorer levererade el och all tillgänglig vattenkraft användes. Vindkraften bidrog med runt 1 000 megawatt av behovet om 26 000 megawatt vilket motsvarar omkring 4 procent.

– Det här visar att vi fortsatt behöver en bra produktionsmix och att den planerbara icke väderberoende produktionen spelar en viktig roll för ett leveranssäkert elsystem även i framtiden, säger Erik Ek.

Efter helgen väntas temperaturen stiga. Med det varmare vädret kommer förbrukningen att minska och marginalerna för att hålla systemet i balans åter att öka.

Annons